แบบทดสอบหลังเรียน

อ่านก่อนลงมือทำ ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด แล้วคลิกในวงกลมหน้าคำตอบ ระวังจะคลิกคำตอบแต่ละข้อได้ครั้งเดียว

1. หนอนนกเป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงใด

  ก.  วัว,ควาย
  ข.  หมู,ห่าน
  ค.  สุนัข
  ง.  ปลางามสวย
2. ศัตรูที่สำคัญของหนอนนกคืออะไร
  ก.  มอดในรำข้าวสาลี
  ข.  มดที่ติดมากับอาหาร
  ค.  หนูที่ชอบมากินรำข้าว
  ง.  ถูกทุกข้อ
3. การเลี้ยงหนอนให้แน่นเกินไปจะมีผลอย่างไร

  ก.  เจริญเติบโตช้ามาก
  ข.  เปลี่ยนเป็นระยะดักแด้เร็วเกินไป
  ค.  ตัวหนอนขนาดเล็ก
  ง.  อัตราการตายสูง

4. หนอนนกควรนำไปเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงในระยะใด

  ก. ระยะเป็นไข่ 
  ข.  ระยะดักแด้
  ค.  ระยะตัวหนอน
  ง.  ระยะตัวโตเต็มวัย

5. จะสังเกตเพศของหนอนนกได้อย่างไร

  ก.  ตัวผู้สีดำ ตัวเมียสีน้ำตาล
  ข.  ตัวผู้สีดำ ตัวเมียสีขาว
  ค.  ตัวผู้เล็กกว่าตัวเมีย
  ง.  ตัวผู้ใหญ่กว่าตัวเมีย

6. อาหารชนิดใดที่หนอนนกชอบกินมากที่สุด

  ก.  กล้วย
  ข.  มะละกอ
  ค.  แตงกวา
  ง.  ข้าวสาลี

7. หนอนนกจะผสมพันธุ์ในระยะใด

  ก. ระยะตัวหนอน 
  ข.  ระยะดักแด้
  ค.  ระยะตัวโตเต็มวัย
  ง.  ระยะเป็นไข่

8. การแยกตัวหนอนออกจากขี้หนอนต้องทำอย่างไร

  ก.  แยกโดยการร่อนด้วยตะแกรง
  ข.  ตักตัวหนอนด้วยช้อนเล็ก ๆ
  ค.  ขี้หนอนจะตกอยู่ก้นถาดอยู่แล้วไม่ต้องแยก
  ง.  ไม่มีข้อผิด

9. การเลี้ยงหนอนนกในสภาพแวดล้อมใดที่หนอนจะเจริญเติบโตเร็วกว่า

  ก.  ในห้องปกติทั่ว ๆ ไป
  ข.  ห้องที่อากาศปลอดโปร่ง
  ค.  ห้องที่แสงแดดส่องทั่วถึง
  ง.  ห้องปรับอากาศ

10. วงจรชีวิตของหนอนเในระยะที่เป็นตัวหนอนอยู่นานกี่วัน

  ก. 5 - 6 วัน
  ข. 5 - 7 วัน
  ค. 55 - 75 วัน
  ง. 60 - 80 วัน        

 

จัดทำโดยครูเฉลิม วัชระ
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา  เขต 2
โดยการสนับสนุนจาก
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และขอขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright (c) 2004  Mr.Chalerm Wachara   All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.