หนอนอาหารโปรตีน

 

 หนอนอาหารโปรตีน

 หนอนนกในตลาดจะมีราคากิโลกรัมระหว่างกิโลกรัมละ  150 - 300  บาท  ขึ้นอยู่กับแหล่งการผลิตและความต้องการของตลาด  เมื่อเลี้ยงหนอนนกได้ 30 - 45 วัน  ก็ส่งตลาดได้เพราะเป็นช่วงที่โตที่สุด  เพราะเมื่อหนอนนกอายุเกิน 60 วันแล้วเปลือกของหนอนนกจะเริ่มแข็งขึ้น  นกและปลาจะไม่ชอบกิน  และช่วงนี้หนอนนกจะกินอาหารมากขี้นแต่การเจริญเติบโตช้าลง  การกินอาหารในช่วงนี้หนอนนกต้องกินอาหารสะสมไว้เพื่อเข้าสู่ระยะดักแด้

 
หนอนนกอาหารโปรตีนสูงสำหรับสัตว์เลี้ยงสวยงาม

         

จัดทำโดยครูเฉลิม วัชระ
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา  เขต 2
โดยการสนับสนุนจาก
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และขอขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright (c) 2004  Mr.Chalerm Wachara   All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.