ตลาดหนอนนก

 

 

 

 

ตลาดหนอนนก

 ภาวะตลาดของหนอนนกจะเป็นไปตามความต้องการของตลาด    ถ้าหากเป็นสภาวะปกติตกราคากิโลกรัมละ 100 - 120 บาท  แต่ถ้าหากเป็นฤดูฝนราคาของหนอนนกจะสูงขึ้นถึง 200 - 300  บาท

อย่างไรก็ตามตลาดหนอนนกจะต้องการตลอดปี  เนื่องจากสัตว์เลี้ยงสวยงามจำเป็นต้องใช้หนอนนกเป็นอาหารทุกวัน  ยิ่งมีผู้นิยมเลี้ยงสัตว์ประเภทสวยงาม  เช่น  นก  ปลา  ไก่  หรือสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ ที่ต้องใช้หนอนนกเป็นอาหารก็จะมีความต้องการมากขึ้น

ตลาดหนอนนกที่มีหนอนขาย  เช่น  ตลาดขายสัตว์เลี้ยงสวยงามทั่ว ๆ ไป โดยเฉพาะตลาดจตุจักรในวันเสาร์ อาทิตย์  หรือ  ตามร้านค้าที่ขายสัตว์เลี้ยงทั่ว ๆ ก็สามารถหาซื้อได้  โดยเฉพาะต่างจังหวัด  เช่น ทางภาคใต้ซึ่งเป็นจังหวัดมีผู้นิยมเลี้ยงนก  เลี้ยงปลา  และเลี้ยงไก่สวยงามกันมากความต้องการหนอนก็จะยังมีความต้องการมากขึ้นด้วย  ยิ่งประเทศมาเลเซีย ที่นิยมเลี้ยวปลาสวยงามและเลี้ยงนกกันมากตลาดทางภาคใต้ยิ่งต้องการหนอกมากตามไปด้วย

ในอนาคตการเลี้ยงหนอนจะขยายตัวกว้างขึ้นตามความนิยมเลี้ยงสัตว์สวยงาม   ปัจจุบันมีผู้เลี้ยงหนอนชนิดนี้จำนวนน้อยและยังไม่กว้างขวาเหมือนกับการเลี้ยงสัตว์อื่น ๆ จึงเป็นโอกาสดีของผู้ที่ต้องการจะเริ่มต้นเลี้ยงหนอนชนิดนี้

         

จัดทำโดยครูเฉลิม วัชระ
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา  เขต 2
โดยการสนับสนุนจาก
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และขอขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright (c) 2004  Mr.Chalerm Wachara   All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.