อยุธยา (Ayutthaya) Ep.01 : วัดราชบูรณะ

สร้างโดย : นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
สร้างเมื่อ : 05 ธันวาคม 2565

อยุธยา (Ayutthaya) Ep.01

วัดราชบูรณะ

       วัดราชบูรณะ ตั้งอยู่เชิงสะพานป่าถ่าน ตรงข้ามวัดมหาธาตุ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1967 ณ บริเวณที่ถวายพระเพลิงเจ้าอ้ายพระยากับเจ้ายี่พระยาซึ่งชนช้างกันจนถึงแก่พิราลัย และโปรดเกล้าฯ ให้ก่อเจดีย์ 2 องค์บริเวณนั้น เมื่อคราวเสียกรุงวัดนี้และวัดมหาธาตุถูกไฟไหม้เสียหายมาก ซากที่เหลืออยู่แสดงว่าวิหารและส่วนต่าง ๆ ของวัดนี้ใหญ่โต

       วัดราชบูรณะตั้งอยู่ที่ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา(กรุงเก่า) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริเวณเชิงสะพานป่าถ่าน ทางด้านทิศเหนือของวัดมหาธาตุ และห่างจากพระราชวังโบราณเพียงเล็กน้อย วัดราชบูรณะมีฐานะเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาอีกแห่งหนึ่ง จัดเป็นหนึ่งในวัดที่ใหญ่และมีความเก่าแก่ที่สุดในพระนครศรีอยุธยา ตามพระราชพงศาวดารปรากฏว่าวัดราชบูรณะสร้างขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 หรือเจ้าสามพระยา โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 1967 ณ บริเวณถวายพระเพลิงพระเจ้าอ้ายพระยากับเจ้ายี่พระยา พระเชษฐาธิราชทั้ง 2 พระองค์ ซึ่งชนช้างกันจนถึงแก่พิราลัย จึงโปรดเกล้าฯ ให้ก่อเจดีย์ 2 องค์ขึ้นบริเวณนั้น และพระราชทานนามว่า เจดีย์เจ้าอ้ายพระยาเจ้ายี่พระยา สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัดราชบูรณะคือห้องกรุ สถานที่เคยเก็บสมบัติล้ำค่าไว้มากมาย ราวปี พ.ศ. 2499-2500 นักลักลอบขุดกรุพระได้ทะลวงองค์พระปรางค์เข้าไปขนเอาสมบัติภายในกรุไปเป็นจำนวนมากหมายร้อยชิ้น รวมทั้งพระพิมพ์เนื้อชินจำนวนหนึ่ง จนกระทั่งในเดือนกันยายน พ.ศ. 2500 กรมศิลปากรได้เปิดกรุองค์ปรางค์วัดราชบูรณะ และจากการเปิดกรุครั้งนี้ ได้สร้างความตะลึงพรึงเพริดให้แก่ทั้งเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรและประชาชนชาวไทยทั่วไป เนื่องจากได้พบพระบรมสารีริกธาตุ พระแสงขันธ์ มงกุฎ ฉลองพระองค์ทองคำ พระพุทธรูปต่าง ๆ พระแก้ว พระทองคำ พระนาก เครื่องราชูปโภคทองคำ และพระพิมพ์จำนวนมาก กว่าแสนองค์ในกรุปรางค์ ต่อมากรมศิลปากรได้เปิดให้ประชาชนเช่าไปบูชาเพื่อนำเงินส่วนหนึ่งมาสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโบราณวัตถุที่พบจากกรุพระปรางค์ วัดราชบูรณะ ตั้งอยู่ที่ตำบลประตูชัย ถนนปรีดีพนมยงค์ และนำสิ่งของที่ได้จากกรุมาเก็บรักษาไว้ในห้องราชบูรณะ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งดังกล่าว

       ค่าเข้าชม ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 50 บาท แนะนำให้ซื้อบัตรรวมชาวไทย 40 บาท ชาวต่างชาติ 220 บาทเพื่อเยี่ยมชมวัดต่าง ๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่น วัดพระศรีสรรเพชญ์และพระราชวังหลวง วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระรามและวัดไชยวัฒนาราม เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น. โดยช่วงเวลา 19.30- 21.00 น.จะมีการส่องไฟชมโบราณสถาน สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 3524 2284, 0 3524 2286

แหล่งข้อมูล : https://thai.tourismthailand.org/Attraction/วัดราชบูรณะ-อยุธยา

ภาพโดย : www.thaigoodview.com


เตรียมพบกับ

  • ตลาดโก้งโค้ง
  • วัดไชยวัฒนาราม