เชียงใหม่ (Chiang Mai) Ep.01 : วัดคันธาพฤกษา (วัดแม่กำปอง)

สร้างโดย : นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
สร้างเมื่อ : 05 ธันวาคม 2565

เชียงใหม่ (Chiang Mai) Ep.01

วัดคันธาพฤกษา (วัดแม่กำปอง)

       วัดคันธาพฤกษา ก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2473 เป็นอาศรมตั้งอยู่เชิงเขาห่างจากหมู่บ้านราว 300 เมตร จนเมื่อ พ.ศ. 2468 ได้ย้ายที่ตั้งมาอยู่กลางหมู่บ้าน ชื่อของวัดคันธาพฤกษามาจากฉายาของครูบาอินสม คนฺธรโส ท่านเป็นผู้ริเริ่มสร้างขึ้นบนที่ดินของพี่สาวท่าน และอยู่ท่ามกลางพฤกษา

       Unseen ของหมู่บ้านแม่กำปองคือ โบสถ์กลางน้ำ เนื่องจากอุโบสถหลังนี้ตั้งอยู่กลางลำธารของสายน้ำแม่กำปองที่ไหลผ่านหมู่บ้าน เป็นสายน้ำธรรมชาติที่เกิดจากแหล่งต้นน้ำบนเทือกเขาสูง สาเหตุที่อุโบสถหลังนี้ไปตั้งอยู่กลางลำธารก็เนื่องมาจากดำริของท่านเจ้าอาวาสรูปแรกที่สร้างวัดคันธาพฤกษา ที่ดำริให้สร้างอุโบสถตามพุทธหลักการ คือมีลำน้ำล้อมรอบแทนใบเสมาเหมือนวัดโดยทั่วไปและทั้งหมู่บ้านแม่กำปอง มองทางไหนก็เห็นเป็นสีเขียวสบายตา เป็น Unseen อีกแห่งหนึ่ง  โบสถ์วัดคันธาพฤกษาแม้เก่าและอาจทรุดโทรมไปตามกาลเวลา แต่ยังคงความสวยงาม และมีมนต์ขลังเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนาโบราณ มีวิหารที่ทำด้วยไม้สักทองทั้งหลัง แกะสลักลวดลายอันวิจิตรงดงาม เป็นงานสถาปัตยกรรมที่สำคัญของชุมชนบ้านแม่กำปอง ซึ่งวัดคันธาพฤกษาแห่งนี้ยังถือเป็นวัดประจำหมู่บ้านแม่กำปองอีกด้วย หลังคาของวิหารไม้สักถูกปกคลุมไปด้วยมอสสีเขียวเต็มทั้งหลังคา

เวลาเปิดให้ชม : 06.00-18.00 น.

การเดินทาง : วัดคันธาพฤกษา ตั้งอยู่ในบ้านแม่กำปองตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ จ.เชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่โดยผ่าน อ.สันกำแพง ระยะทาง 50 กิโลเมตร และห่างจากตัว อ.แม่ออน 20 กิโลเมตร และอีกเส้นทางหนึ่งผ่าน อ.ดอยสะเก็ด เลี้ยงขวาตรงสามแยกโป่งดิน ระยะทาง 51 กิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางและเทคอนกรีต ดังนั้นสามารถเดินทางไปมาได้สะดวกสบายทุกฤดู และสามารถใช้พาหนะรถได้ทุกชนิด เข้ามาในหมู่บ้านแม่กำปอง ผ่านร้านฮิมห้วย ขึ้นเนินเขามาเล็กน้อย จะถึงวัดคันธาพฤกษา ซึ่งอยู่ซ้ายมือติดถนน

ภาพโดย : www.thaigoodview.com