เชียงใหม่ (Chiang Mai) Ep.03 : วัดพระธาตุดอยคำ

สร้างโดย : นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
สร้างเมื่อ : 06 ธันวาคม 2565

เชียงใหม่ (Chiang Mai) Ep.03

วัดพระธาตุดอยคำ

       พระธาตุดอยคำนอกจากจะเป็นที่สักการะบูชาของคนท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของการบินไทยที่ใช้กำหนดพื้นที่ทางสายตา ก่อนที่จะลงจอดที่สนามบิน

       วัดนี้เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปีซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย ในปี พ.ศ. 1230 เดิมวัดนี้ชื่อวัดสุวรรณบรรพตที่ชาวบ้านเรียกว่า “วัดดอยคำ” ในอดีตวัดดอยคำเป็นวัดร้าง ต่อมาเกิดเหตุการณ์กรุแตก ได้มีการค้นพบโบราณวัตถุหลายชิ้น เช่น พระรอดหลวง พระหินทรายปิดทององค์ใหญ่ พระสามหมอ(เนื้อดิน) ซึ่งนำมาประดิษฐานไว้ที่นี่ ผู้คนจึงหลั่งไหลเข้ามาสักการะวัดนี้กันมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีตำนานกล่าวว่า ด้านทิศตะวันตกของเทือกเขาถนนธงชัยเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระเจดีย์สำคัญและเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ถึง 2 องค์ด้วยกัน และแต่ละแห่งถูกสถาปนาขึ้นโดยพระมหากษัตริย์ในสมัยหริภุญชัย และล้านนาตามลำดับ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือพระธาตุดอยคำที่อยู่บนยอดเขาเล็ก ๆ สูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 200 เมตร โดยอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวเมืองเชียงใหม่ โดยในปี พ.ศ. 1230 เจ้ามหันตยศและเจ้าอนันตยศ พระโอรสแฝดทั้งสองพระองค์ของพระนางจามเทวีแห่งหริภุญชัยนคร ได้ขึ้นมาก่อเจดีย์ครอบพระสถูปเกศา ตามตำนานที่เล่าว่าเทวดาได้นำพระเกศาธาตุที่พระพุทธเจ้าได้ประทานแก่ปู่แสะและย่าแสะอันเป็นยักษ์สองตนที่อาศัยอยู่บนดอยคำนั่นเอง นอกจากนี้ พระธาตุดอยคำยังถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ทางสายตาก่อนนำเครื่องบินลงจอด ที่สนามบินเชียงใหม่ของการบินไทยอีกด้วย ที่ตั้ง : ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร

       หลวงพ่อทันใจ ซึ่งมีอายุเก่าแก่หลายร้อยปีและที่นี่ถือเป็น องค์หลวงพ่อทันใจที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ คนแวะเวียนเข้ามาเยอะมากเนื่องจากเป็นความหวังทางใจในทุก ๆ เรื่องที่ประชาชนมักมาขอให้สมหวัง โดยจะเด่นในเรื่องของโชคลาภทันใจ เพราะฉะนั้นแล้วก่อนหวยออกคนนิยมมาไหว้เป็นจำนวนมาก เพื่อขอโชคขอลาภขอเลขเด็ด นอกจากนี้ก็ยังนิยมขอในเรื่องการงาน ความสำเร็จในชีวิต และทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บให้หายทันใจ

       ที่มาของคำว่า หลวงพ่อทันใจ : หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นการขอพรแล้วต้องประสบความสำเร็จ สมหวังทันใจอย่างรวดเร็ว แต่ที่จริงแล้วจุดกำเนิดจากที่ศึกษามาเล่าให้ฟังว่า ในวัดสำคัญทางภาคเหนือเนี่ยเขาจะนิยมสร้างพระพุทธรูป ที่เรียกว่า พระเจ้าทันใจกัน ซึ่งพระพุทธรูปนี้ใช้เวลาในการสร้างเพียง 1 วัน หรือ 24 ชั่วโมง นั่นก็คือรวดเร็วมาก เลยเป็นที่มาของคำว่า “ทันใจ” ซึ่งการสร้างให้ได้สำเร็จในแต่ละครั้งหลาย ๆ คนก็เชื่อว่าเป็นเพราะความศักดิ์สิทธิ์ มหัศจรรย์ ที่ให้พิธีผ่านไปได้อย่างราบรื่นใน 24 ชั่วโมง ไม่มีอุปสรรคใด ๆ ทำให้ผู้คนเชื่อว่านี่คือความสำเร็จที่รวดเร็วดั่งใจ

       ปางของพระเจ้าทันใจ : นิยมสร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัย แต่ก็มีวัดพระบรมธาตุหริภุญไชย เป็นพระพุทธรูปประทับยืน

       การไหว้เพื่อบนบานศาลกล่าว : ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผู้คนที่มาแก้บนที่นี่เยอะมาก เราจะเห็นได้จากในข่าวและการเดินทางมาที่นี่ว่ามีคนแก้บนเยอะมาก ส่วนใหญ่ที่ไหว้หลวงพ่อทันใจบนไปแล้วจะประสบความสำเร็จกันก็จะมาแก้บน โดยเรื่องที่ขอก็อย่างเช่นได้ ผลจากการเสี่ยงโชคที่นี่ การหลุดพ้นจากหนี้สิน โดยนิยมขอ “เพียงเรื่องเดียวเท่านั้น” และที่นี่เองคนที่มาเชียงใหม่ครึ่งหนึ่งก็อยากเดินทางมาให้ได้ เพื่อมาไหว้สักการะและขอพรท่านให้ได้ลุล่วงสมปราถนาทันใจแต่การอธิษฐานขอพรนั้นก็ไม่ใช่จะสำเร็จลุล่วงและต้องเป็นไปตามดั่งใจปรารถนาทุกครั้ง เพราะสิ่งที่มีอยู่ในตัวมนุษย์คือคุณงามความดี หรือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเป็นพื้นฐานด้วย
       คำอธิฐาน : ซึ่งปกติก็จะมีป้ายบอกเราอยู่แล้วตรงทางเข้าที่จะไหว้หลวงพ่อ จุดธูป 3 ดอก บอกชื่อ-นามสกุล โดยเปล่งเสียงออกมาได้เลย สวดคาถาหลวงพ่อ นะโม 3 จบ “โอม นะโม พุทธายะ ยะอะสะ สุมัง จาปาดะ” ขอได้ทุกเรื่องแต่ต้องขอที่ละอย่าง ขอในสิ่งที่พอจะเป็นไปได้ และถ้าหากได้แล้วมาแก้บนจะต้องนำพวงมาลัยดอกมะลิ สะอาดบริสุทธิ์มาแก้บนตามจำนวนที่เราเอ่ยจะแก้บนด้วย โดยส่วนมากมักจะ 50 พวงขึ้นไป

แหล่งข้อมูล : https://thai.tourismthailand.org/Attraction/วัดพระธาตุดอยคำ

ภาพโดย : www.thaigoodview.com