สถานะของสสาร

การเปลี่ยนสถานะของสสาร

อะตอม

อนุภาคของสสาร

สัญลักษณ์ธาตุ

แบบฝึกหัด

 

 สสาร (Matter)  หมายถึง สิ่งที่มีตัวตน มีมวล ต้องการที่อยู่และสัมผัสได้ 

แหล่งที่มา

farm_home.gif

 

   จัดทำโดย นางอัจฉรา  แสงนุ่มพงษ์
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 199 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร (สพท. กทม. เขต1)
Copyright(c) 2005 Ms.Achara Saengnumpong.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2548

www.thaigoodview.com Version 14.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.