แววนักสร้างสรรค์
Home 
แววผู้นำ 
แววนักคิด 
แววนักสร้างสรรค์ 
แววนักวิชาการ 
แววนักคณิตศาสตร์ 
แววนักวิทยาศาสตร์ 
แววนักภาษา 
แววนักกีฬา 
แววนักดนตรี 
แววนักศิลปิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ไม่ยอมให้ความร่วมมือ ถ้าไม่เห็นด้วย

ใช่ ไม่ใช่
2. ไม่ร่วมกิจกรรมที่ไม่ชอบ ใช่ ไม่ใช่
3. ชอบทำงานคนเดียวเป็นเวลานานา ๆ ใช่ ไม่ใช่
4. มีความสนใจกว้างขวางในเรื่องต่าง ๆ ใช่ ไม่ใช่
5. ชอบซักถาม ใช่ ไม่ใช่
6. ชอบพูดเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ หรือวิธีการคิดแบบใหม่ ๆ ใช่ ไม่ใช่
7. เบื่อหน่ายกับความซ้ำซาก จำเจ ใช่ ไม่ใช่
8. กล้าทดลองทำเพื่อพิสูจน์ความคิดของตนเอง ถึงแม้จะไม่แน่ใจในผลที่เกิดขึ้น ใช่ ไม่ใช่
9. มีอารมณ์ขันเป็นเนืองนิตย์ ใช่ ไม่ใช่
10. มีอารมณ์อ่อนไหวง่าย ๆ ใช่ ไม่ใช่
11. ซาบซึ้งกับสุนทรีภาพ เช่น ซาบซึ้งในดนตรีและศิลปะต่าง ๆ ใช่ ไม่ใช่
12. ไม่หงุดหงิดกับความไร้ระเบียบ หรือความยุ่งเหยิงที่คนอื่นทนไม่ได้ ใช่ ไม่ใช่
13. ไม่สนว่าตนเองจะแปลกกว่าคนอื่น ใช่ ไม่ใช่
14. มีปฏิกิริยาโต้แย้ง เมื่อไม่เห็นด้วย ใช่ ไม่ใช่
15. ช่างจดจำรายละเอียดสิ่งต่าง ๆ เป็นอย่างดี ใช่ ไม่ใช่
16. ไม่ชอบบังคับ กำหนดกฏเกณฑ์ ตีกรอบความคิดหรือให้ทำตามกติกาต่าง ๆ ใช่ ไม่ใช่
17. ถ้าเป็นสิ่งที่ตนไม่สนใจหรือไม่เห็นด้วย จะหมดความสนใจง่าย ๆ ใช่ ไม่ใช่
18. ชอบเหม่อลอย สร้างจิตนาการ ใช่ ไม่ใช่
19. ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นได้ ถ้าอธิบายเหตุผล ใช่ ไม่ใช่
20. มีความคิดเป็นอิสระ ไม่ชอบทำตามคนอื่น ใช่ ไม่ใช่
21. มีความคิดยืดหยุ่น คิดได้หลายทิศทาง เช่น สามารถคิดแก้ปัญหาเดียวกันได้หลายวิธี เป็นต้น ใช่ ไม่ใช่
22. สามารถคิดหรือทำงานได้หลาย ๆ อย่าง ในเวลาเดียวกัน ใช่ ไม่ใช่
23. แสดงความคิดได้หลากหลาย ในเรื่องหนึ่ง ใช่ ไม่ใช่
24. ชอบสร้างแล้วรื้อ รื้อแล้วสร้างใหม่ เพื่อความแปลกใหม่ ใช่ ไม่ใช่
25. ชอบมีคำถามแปลก ๆ ท้าทายความคิด ใช่ ไม่ใช่
26. ชอบคิดหรือริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ มากกว่าคนอื่น ใช่ ไม่ใช่
27. ชอบเป็นคนแรกที่คิดหรือทำเรื่องใหม่ ๆ ใช่ ไม่ใช่
28. มีความรู้สึกรุ่นแรงเกี่ยวกับอิสระภาพ และความเป็นอิสระทางความคิด ใช่ ไม่ใช่
29. ชอบหมกมุ่นกับความคิด ใช่ ไม่ใช่
30. ในสายตาของคนทั่วไปดูว่าเป็นคน"แปลก" กว่าคนอื่น ใช่ ไม่ใช่
31. เป็นคนไวต่อความคิด ความรู้สึกของผู้อื่น ใช่ ไม่ใช่
32. เห็นความเชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่าง ๆ ที่คนทั่วไปมองไม่เห็น ใช่ ไม่ใช่
33. มีความคิดวิจิตรพิสดารในการทำสิ่งต่าง ๆ ใช่ ไม่ใช่
34. ช่างสังเกต สามารถเห็นรายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ ที่ผู้อื่นไม่เห็น ใช่ ไม่ใช่
35. สามารถผสมผสานความคิดหรือสิ่งที่แตกต่างเข้าด้วยกัน โดยไม่มีใครคิดและทำมาก่อน ใช่ ไม่ใช่

 

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2547

 พัฒนาโดย อาจารย์ปรีชา  จันทร์เปล่ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
prejan@thaimail.com
1 ธันวาคม 2546
Copyright(c) 2001 Mr.Preecha Janpleng. All rights reserved.