สร้างเมื่อ เสาร์, 12/07/2551 – 16:43

ตอนที่ 6 ปีที่ 5 จุดเริ่มของ E-learning
(1 พฤษภาคม 2547 ถึง 30 เมษายน 2548)

ปีนี้วงการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เริ่มตื่นตัวของการเรียนการสอนแบบ E-learning ซึ่งมีทั้งรู้จริงบ้าง ทำตามแฟชั่นบ้าง แต่สิ่งที่สำคัญคือ การที่จะเรียน online ได้นั้น จะต้องมีโปรแกรมบริหารจัดการการเรียนรู้ ที่เรียกว่า LMS ซึ่งมีทั้งที่เป็นของฟรีและเสียเงิน ที่เสียเงินราคาหลักแสน ถึงหลักหลายล้าน

ทาง www.thaigoodview.com ก็โชคดีอีก สามารถจัดให้มี E-Learning ได้นั้น เพราะได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของเอกชน มอบโปรแกรมการบริหารจัดการการเรียนรู้ (LMS) คือ บริษัท GlobalEd จำกัด และบริษัท Digital Education จำกัด โดยได้ให้ความอนุเคราะห์มอบโปรแกรม Edugather และ E-portfolio มูลค่า 150,000.00 บาท ให้กับเว็บไซต์ www.thaigoodview.com เพื่อให้ครู เยาวชน และผู้สนใจทั่วไปได้ใช้งาน ต้องขอขอบคุณแทนเด็ก ๆ ไทยด้วยครับ

แต่เมื่อมีโปรแกรมการบริหารจัดการการเรียนรู้ (LMS) มิใช่ว่าจะจบ สามารถจัด E-learning ได้แล้ว สิ่งที่สำคัญต่อมาคือ เนื้อหาที่จะใส่ลงไปและการดูแลจัดการ นี่แหละครับที่ผมจะต้องไปให้ความรู้ครูทั่วประเทศอีกแล้วครับ

ผมยังคงเดินหน้าต่อกับการอบรมครูสร้างแหล่งข้อมูลในรูปแบบเว็บเพจ จันทร์ถึงศุกร์ผมสอนหนังสือนักเรียนที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย พอเสาร์อาทิตย์ หรือปิดเทอมก็ตระเวนไปตามจังหวัดต่าง ๆ ที่ครูเขาเชิญมา

            เดือนพฤษภาคม 2547 ครึ่งเดือนแรกมีคนเข้าใช้งานวันละ 4,000-6,000 หน้า พอครึ่งเดือนหลังเปิดเทอมแล้วคนเข้าใช้งานก็เพิ่มขึ้นเป็นวันละ 10,000-15,000 หน้าต่อวัน

           ผมเริ่มให้นักเรียนม.1 เริ่มใช้งาน E-learning ในวิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ก็เป็นไปด้วยดีพอสมควร เนื่องจากยังใหม่สำหรับนักเรียน ส่วนนักเรียนม.5 ผมก็ลองให้นักเรียนได้ใช้งาน E-learning ในฐานะผู้เรียน พร้อมกับเป็นครูสร้างบทเรียนด้วย โดยเน้นที่การสร้างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ก็สำเร็จด้วยดี

            สำหรับ LMS ที่ได้รับมาก็ได้รับการดูแลอย่างดีจากบริษัท Digital Education จำกัด ที่พร้อมจะแก้ในสิ่งที่ควรจะมี และในสิ่งที่ไม่ควรจะมี ทำให้ LMS ดีขึ้นและเหมาะกับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

            ในวันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2547 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้า 13 web kids ได้กรุณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเว็บไซต์ thaigoodview.com ว่า “ในเว็บ บ้านไทยกู๊ดวิว www.thaigoodview.com เป็นอีกเว็บหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะมีการเปิดสอนออนไลน์ฟรี เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ต้น, เรื่องเล่าของดีของชุมชน โดยให้เด็กเล่าเรื่องเกี่ยวกับชุมชนของตัวเองว่า มีของดีอะไรบ้าง …ใครสนใจลองคลิกดูนะครับ”

             เดือนมิถุนายน มีคนเข้าใช้งานมากกว่าวันละ 10,000 หน้า บางวันขึ้นไปถึง 20,000 หน้า

             เดือนพฤศจิกายน เป็นเดือนแรกที่มีคนเข้าใช้งานมากกว่าล้านหน้า คือ 1,234,427 หน้า มากกว่า 6 หมื่น IP