สร้างเมื่อ เสาร์, 12/07/2551 – 16:45

ตอนที่ 9 ปีที่ 8 เครือข่ายร่วมทางเพื่อสร้างฝัน

(1 พฤษภาคม 2550 ถึง 30 เมษายน 2551)

8 ปี แห่งความสำเร็จ www.thaigoodview.com

            เรื่องราวความเป็นมาของการสร้างเว็บไซต์การศึกษา ที่ต้องต่อสู้กับอุปสรรคนานาชนิด จนก้าวเข้ามาเป็นเว็บไซต์การศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเว็บหนึ่งในเมืองใน มีผู้เข้าใช้งานเดือนละกว่า 5 ล้านเพจวิว มีเนื้อหากว่า 1 ล้านหน้า สำหรับเยาวชนไทยตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงม.6 ครบทุกกลุ่มสาระวิชา