สร้างเมื่อ เสาร์, 12/07/2551 – 13:32

ตอนที่ 4 มากด้วยคุณค่าในปีที่ 3
(1 พฤษภาคม 2545 ถึง 30 เมษายน 2546)

          ในปีที่ 3 เริ่มต้นจากเดือนพฤษภาคม 2545 เนื้อหาเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งพร้อมกับผู้เข้าชมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากปีที่ 2 ที่มีผู้เข้าใช้งานในแต่ละเดือนไม่เกิน 77,000 เพจ ก็เพิ่มเป็นเดือนละไม่ต่ำกว่า 100,000 เพจ ยิ่งในช่วงเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ 2546 มีผู้เข้าใช้งานเกือบเดือนละ 200,000 เพจ ยกเว้นเดือนพฤษภาคม, ตุลาคม 2545 และมีนาคม 2546 ที่เป็นช่วงปิดเทอม

          การที่เนื้อหาเริ่มมีมากขึ้นอย่างรวดเร็ว สาเหตุหนึ่งก็เป็นเพราะผลงานครูในโครงการพัฒนารูปแบบการใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ โดยจัดให้ครูมีความรู้ในการสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจ และการนำไปใช้ ให้กับครูจากจังหวัดอุตรดิตถ์ ฉะเชิงเทรา และเพชรบุรี มากกว่า 150 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเข้าไปชมได้ที่ www.thaigoodview.com/ict/onec45/index.html จึงเพิ่มพื้นที่เช่าเป็น 800 เมกกะไบต์ สำหรับเนื้อหาที่มากกว่า 100,000 หน้า
อีกครั้งที่สื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ The Nation ประจำวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2545 ปีที่ 27 ฉบับที่ 49876 หน้า 16A คอลัมน์ Trends หัวข้อ Students get a great view from here นั่นคือ www.thaigoodview.com

          นอกจากนี้ โครงการเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังให้ความช่วยเหลืองบประมาณมาให้เช่าพื้นที่เพิ่มอีก 200 เมกกะไบต์ เป็นเวลา 1 ปี

          เป็นอีกปีหนึ่ง ที่ได้ไปสอนคอมพิวเตอร์ทางไกลผ่านดาวเทียม ที่โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครูสอนคอมพิวเตอร์ผ่านโทรทัศน์ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน (ETV) และช่อง 11 ทำให้เว็บไซต์ www.thaigoodview.com เป็นที่รู้จักมากขึ้นอีก ทั้งผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป

          อีกสิ่งหนึ่ง ที่ชี้ให้เห็นถึงคุณค่าสำหรับเยาวชนอย่างแท้จริงก็คือ การที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (National Youth Bureau) ได้มอบรางวัลชมเชย ผลงานสื่อมวลชนดีเด่นเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 20 ประจำปี 2544 – 2545 ด้านสื่อคอมพิวเตอร์ ประเภทเว็บเพจที่ผลิตโดยบุคคลทั่วไป ทำให้ความมั่นใจของผู้ปกครองและครูที่จะบอกเยาวชนของเขาเหล่านั้นให้เข้ามาใช้งาน และเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำมั่นใจในแนวทางที่ได้วางไว้

สรุป ในปีที่สาม 1 พฤษภาคม 2545 ถึง 30 เมษายน 2546 เกิดอะไรขึ้นกับเราบ้าง

  • สิ้นเดือน เมษา 2546 เราได้ผู้เข้าชมประมาณ 1,471,742 คลิก รวมเป็น 2,017,157 คลิก ใน 3 ปีนับเป็นปีที่มีผู้เข้าใช้งานเกิน 1 ล้านหน้า
  • ในเดือนกุมภาพันธ์ 2546 มีผู้ใช้งานสูงถึง 197,633 ครั้ง
  • เช่าพื้นที่เพิ่มจาก 400 เมกกะไบต์ เป็น 800 เมกกะไบต์ โครงการเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความช่วยเหลืองบประมาณมาให้เช่าพื้นที่เพิ่มอีก 200 เมกกะไบต์ เป็นเวลา 1 ปี และได้รับการสนับสนุนจาก School Net อีก 1 GB.
  • มีเนื้อหากว่า 100,000 หน้า
  • มีเว็บไซต์โรงเรียนฝากไว้กับเรา 25 โรงเรียน
  • ใช้เงินทั้งหมดในปีที่ 3 เป็นค่าเช่าพื้นที่ ค่าฮาร์ดแวร์ ค่าชั่วโมงอินเทอร์เน็ต ในการจัดทำเว็บไซต์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ thaigoodview เป็นเงินกว่า 100,000 บาท
  • เป็นปีที่ได้ไปอบรมครูในการสร้างแหล่งความรู้เกือบทุกเสาร์อาทิตย์

อุปสรรคที่เกิดขึ้นในปีที่สาม มีมากมาย ดังเช่น

  • เวลาที่ต้องทุ่มเทให้กับมันต้องมีมาก ผมใช้เวลากับมันตั้งแต่ 22.00-02.00 น. เกือบทุกวัน วันเสาร์อาทิตยถ้าไม่ไปอบรมให้ครู ก็ต้องขลุกอยู่กับมัน ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี มีอะไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะ
  • การที่ทุ่มเทกับงานมากเกินไปจนร่างกายทนไม่ไหว วันที่ 15 มกราคม 2545 ในงานกีฬาวันครูของกลุ่ม 2 ที่โรงเรียนนนทรีวิทยา ผมก็วูบ ล้มลงหน้าฟาดฟืนซีเมนต์สนามวอลเลย์บอล ปากแตก คิ้วแตก ฟันหัก ไม่รู้สกตัวไปเกือบครึ่งชั่วโมง สาเหตุเพราะผมพักผ่อนไม่เพียงพอ ทำให้ต้องหยุดพักไปเกือบ 1 เดือนเพื่อพักฟื้นร่างกาย
  • ในภาคเรียนที่ 2 เนื้อหาเกิดความล่าช้าขึ้นจากผลงานของครูที่ส่งมา เพราะทุกคนกำลังทำอาจารย์ 3 กันอย่างเร่งรีบ ซึ่งเราก็เข้าใจ แต่ผมก็เร่งรีบเหมือนกัน ไม่ใช่ทำอาจารย์ 3 แต่ทำเนื้อหาให้เด็กที่เข้ามาใช้ thaiggodview.com มากขึ้น แม้จะยังเป็น อาจารย์ 2 ระดับ 7 ก็มีความภูมิใจมากกว่า