โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน .th

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน .th 

👨‍👩‍👧‍👦โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน .th 👨‍👩‍👧‍👦

🔶ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ กทม. ปิดรับสมัครแล้ว
อบรมวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 5 อาคารจักรพงษ์ (อาคาร 5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ กทม.
🔷ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี ปิดรับสมัครแล้ว
อบรมวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี
🔶ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ปิดรับสมัครแล้ว
อบรมวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ COIT 7 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
🔶ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี ปิดรับสมัครแล้ว
อบรมวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2566
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 35411 ชั้น 4 ตึก 35 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี
🔷ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ปิดรับสมัครแล้ว
อบรมวันที่  8 – 9  ก.ค. 66
ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
🔶ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ.สงขลา ปิดรับสมัครแล้ว
อบรมวันที่ 20 – 21 พ.ค. 66
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ.สงขลา
🔷ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ปิดรับสมัครแล้ว
อบรมวันที่ 27-28 พ.ค. 66
ณ ห้อง 57-402 ชั้น 4 อาคาร 50 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
🔶ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี ปิดรับสมัครแล้ว
อบรมวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2566
ณ อาคาร 17 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี
(วันที่ 10 มิ.ย. 66 ชั้น 3 ห้อง 17306 และวันที่ 11 มิ.ย. 66 ชั้น 4 ห้อง 17407)
🔷ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ปิดรับสมัครแล้ว
อบรมวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2566
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
🔶ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก ปิดรับสมัครแล้ว
อบรมวันที่ 24-25 มิ.ย. 66
ณ ตึกไอที สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก

จำนวนที่รับ : คุณครูผู้สอนในทุกสาขาวิชา ทั่วประเทศ (จำกัดโรงเรียนละ 2 ท่าน ศูนย์ละไม่เกิน 50 ท่าน)
สิทธิสำหรับผู้เข้าร่วมการอบรม

 • ได้รับการอบรม พร้อมอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 วัน ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย
  ผู้เข้ารับการอบรม รับผิดชอบค่าเดินทางและค่าที่พักด้วยตนเอง (ถ้ามี)
 • ชื่อโดเมน .in.th จดทะเบียนฟรี ! เป็นระยะเวลา 2 ปี มูลค่า 1,712 บาท/ท่าน

สิทธิสำหรับผู้ผ่านการอบรม

 • วุฒิบัตรการเข้ารับการอบรม (ระบุจำนวนชั่วโมง) จากมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยและภาคี
  จัดส่งทางอีเมลภายใน 45 วัน หลังการอบรม หรือ 15 วัน หลังการสรุปผลคะแนนจากคณะกรรมการ
 • สิทธิ์เข้าร่วมประกวดเว็บไซต์ระดับศูนย์ และระดับประเทศ (กรณีได้อันดับที่ 1 ของแต่ละศูนย์การอบรม) พร้อมโล่เกียรติยศและเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 240,000 บาท

อ่านรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://www.webkru.in.th
ผู้ร่วมจัดโครงการ

 • มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
 • บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด
 • มหาวิทยาลัย ศูนย์จัดการอบรม
 • สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 • เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว