โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน .th 

👨‍👩‍👧‍👦โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน .th 👨‍👩‍👧‍👦

🔶ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ กทม. ปิดรับสมัครแล้ว
อบรมวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 5 อาคารจักรพงษ์ (อาคาร 5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ กทม.
🔷ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี ปิดรับสมัครแล้ว
อบรมวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี
🔶ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ปิดรับสมัครแล้ว
อบรมวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ COIT 7 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
🔶ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี ปิดรับสมัครแล้ว
อบรมวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2566
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 35411 ชั้น 4 ตึก 35 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี
🔷ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ปิดรับสมัครแล้ว
อบรมวันที่  8 – 9  ก.ค. 66
ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
🔶ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ.สงขลา ปิดรับสมัครแล้ว
อบรมวันที่ 20 – 21 พ.ค. 66
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ.สงขลา
🔷ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ปิดรับสมัครแล้ว
อบรมวันที่ 27-28 พ.ค. 66
ณ ห้อง 57-402 ชั้น 4 อาคาร 50 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
🔶ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี ปิดรับสมัครแล้ว
อบรมวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2566
ณ อาคาร 17 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี
(วันที่ 10 มิ.ย. 66 ชั้น 3 ห้อง 17306 และวันที่ 11 มิ.ย. 66 ชั้น 4 ห้อง 17407)
🔷ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ปิดรับสมัครแล้ว
อบรมวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2566
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
🔶ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก ปิดรับสมัครแล้ว
อบรมวันที่ 24-25 มิ.ย. 66
ณ ตึกไอที สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก

จำนวนที่รับ : คุณครูผู้สอนในทุกสาขาวิชา ทั่วประเทศ (จำกัดโรงเรียนละ 2 ท่าน ศูนย์ละไม่เกิน 50 ท่าน)
สิทธิสำหรับผู้เข้าร่วมการอบรม

 • ได้รับการอบรม พร้อมอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 วัน ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย
  ผู้เข้ารับการอบรม รับผิดชอบค่าเดินทางและค่าที่พักด้วยตนเอง (ถ้ามี)
 • ชื่อโดเมน .in.th จดทะเบียนฟรี ! เป็นระยะเวลา 2 ปี มูลค่า 1,712 บาท/ท่าน

สิทธิสำหรับผู้ผ่านการอบรม

 • วุฒิบัตรการเข้ารับการอบรม (ระบุจำนวนชั่วโมง) จากมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยและภาคี
  จัดส่งทางอีเมลภายใน 45 วัน หลังการอบรม หรือ 15 วัน หลังการสรุปผลคะแนนจากคณะกรรมการ
 • สิทธิ์เข้าร่วมประกวดเว็บไซต์ระดับศูนย์ และระดับประเทศ (กรณีได้อันดับที่ 1 ของแต่ละศูนย์การอบรม) พร้อมโล่เกียรติยศและเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 240,000 บาท

อ่านรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://www.webkru.in.th
ผู้ร่วมจัดโครงการ

 • มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
 • บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด
 • มหาวิทยาลัย ศูนย์จัดการอบรม
 • สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 • เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว

ผลงานครูแต่ละศูนย์อบรม

ผลงานครู ศูนย์ กทม.

อบรมวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2566
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ กทม.

01 www.krutee.in.th ครูธีระรัตน์ อุบลรัตน์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
02 www.krunumnim.in.th ครูเบญจวรรณ มณีเนียม โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
03 www.krujo.in.th ครูศุภกิจ ศรีวงศ์ชัย โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ
04 www.jaindy404.in.th ครูธนัชพร เปียดี โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ
05 www.peerada-kook.in.th ครูพีรดา จันคำ โรงเรียนชัยสิทธาวาส”พัฒน์ สายบำรุง”
06 www.krupornthip.in.th ครูภรณ์ทิพย์ ลาภทวี โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์ สายบำรุง”
07 www.physicsjibjib.in.th ครูอัญชลี บุญตา โรงเรียนชัยสิทธาวาส”พัฒน์ สายบำรุง”
08 www.kittipot.in.th ครูกิตติพศ ไชยคำภา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
09 www.krukorn.in.th ครูนรากรณ์ จินพุทธ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
10 www.krunarak.in.th ครูเคลือวัลย์ เพชรเปี่ยม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
11 www.papasirin.in.th ครูปภัสรินทร์ ภานุอริยะเกียรติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
12 www.kruamnaj.in.th ครูอำนาจ ใจซื่อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
13 www.gwakngern.in.th ครูประยูร โอ่งเคลือบ โรงเรียนทวีธาภิเศก
14 www.singroove.in.th ครูศิลปชัย พิมเนียม โรงเรียนทวีธาภิเศก
15 www.krusani.in.th ครูศนิชา สงภักดี โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
16 www.armortec.in.th ครูปิยศักดิ์ ศรีสิทธิไพบุลย์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
17 www.krumiew.in.th ครูดุจอรุณ อินตา โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)
18 aod3000.in.th ครูพรศักดิ์ สุขีวรรณ โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)
19 www.mosmusic.in.th ครูสุทิน ไชยนา โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)
20 www.krukit.in.th ครูประกิต อนุมาศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
21 www.kruball.in.th ครูหัสชัย ทวีผล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
22 www.superman.in.th ครูซุปเป้อร์ สุกันทา โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2
23 www.saowalak15.in.th ครูเสาวลักษณ์ โจมจันทึก โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
24 www.krukeaw.in.th ครูเกตุแก้ว บุญยอด โรงเรียนราชินีบน
25 www.lookjeab.in.th ครูจิรัฐติกานต์ คำวิชัย โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
26 www.krookased.in.th ครูวิไลพร ลาหงษ์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
27 www.krumon.in.th ครูประภาศรี เที่ยงธรรม โรงเรียนวัดกลางคลองสาม
28 www.krupun.in.th ครูปัญณวีย์ รามสูต โรงเรียนวัดกลางคลองสาม
29 www.kunkruployict.in.th ครูพลอยกมล วงค์ษาปัญญากุล โรงเรียนวัดป่าประดู่
30 www.krutudtuict.in.th ครูศิริลักษณ์ ศิริเวช โรงเรียนวัดป่าประดู่
31 www.panitnan.in.th ครูพนิตนันท์ สุธาวา โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
32 www.classroomkrujojoe4046.in.th ครูวรวุฒิ แก้วตา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางแค
33 www.classroomkrusri174.in.th ครูทิฐินัย ศรีแก้วพันธ์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตหนองแขม
34 www.kruhugo.in.th ครูไชยยศ แวววรรณจิตต์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
35 www.krumoss.in.th ครูสิริธร รมย์ราช โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
36 www.aorsri.in.th ครูอ้อ ลิ้มเฉลิม โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
37 www.keamtru.in.th ครูอาทิตย์ สร้อยสังวาลย์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
38 www.deeton.in.th ครูเบญจพร จักรบวรพันธ์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
39 www.krunok.in.th ครูอลงกรณ์ ตั้งสงวนธรรม สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40 www.pathitta.in.th ครูปทิตตา วารัมย์ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม
41 www.thesmallzalt.in.th ครูสุรศักดิ์ เฟวท์ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม
42 www.krutop.in.th ครูกิตติธัช กายสะอาด โรงเรียนสารวิทยา
43 www.kruoiler.in.th ครูภัสรสุดา วงษ์ยังอยู่ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
44 www.krusurumpa.in.th ครูสุรัมภา บุญการีย์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
45 www.jacksupermath.in.th ครูธเนษฐ ชวาลสันตติ โรงเรียนหอวัง

ผลงานครู ศูนย์ลพบุรี

อบรมวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2566
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี

01 www.krubua.in.th ครูชัญญ์ญาณ์ โพธิ์ศรี โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
02 www.unok.in.th ครูอุษณีย์ น้อยศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
03 www.krumai.in.th ครูสาธิต ศรีวรรณะ โรงเรียนยางรากวิทยา
04 www.nasaroom.in.th ครูสาริกพงศ์ ขีตตะสังคะ โรงเรียนปัญญาประทีป
05 www.krunokka.in.th ครูชิดชนก มาสำราญ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร
06 www.kruice.in.th ครูชูชาติ ชูติระโส โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร
07 www.krunuy.in.th ครูดาวรุ่ง แสงหมอก โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา
08 www.krujob.in.th ครูพงศ์เทพ ทองพรม โรงเรียนพระนารายณ์
09 www.lerpong.in.th ครูเลอพงศ์ ยังเจริญ โรงเรียนพระนารายณ์
10 www.kruarm.in.th ครูธน ธนธำรงกุล โรงเรียนปิยะบุตร์
11 www.sarunphat.in.th ครูศรัณย์ภัทร กาญจนาคม โรงเรียนวัดบ้านดาบ
12 www.kruor.in.th ครูอรวรรณ จันทองเทศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
13 www.krudada.in.th ครูกานดา ปานอ่อน โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134
14 www.kruaom.in.th ครูยุพารัตน์ ทุตาสิต โรงเรียนแก่งคอย
15 www.krulookpla.in.th ครูปาริฉัตร คนึงเหตุ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร
16 www.usarat.in.th ครูอุษารัตน์ ดาวลอย โรงเรียนแก่งคอย