สร้างเมื่อ พฤ, 12/10/2560 – 13:39

CAN’T DECIDE? 
WHEEL DECIDE FOR YOU!

https://wheeldecide.com

ความเป็นมา

         Wheel Decide LLC ถือกำเนิดขึ้นในปี 2012 เพื่อช่วยให้เราทุกคนตัดสินใจได้เมื่อเหรียญมีด้านไม่เพียงพอ ภารกิจของเราคือควบคุมความโกลาหล ทำให้โลกหมุนต่อไป และทำให้ทุกคนสับสนเล็กน้อย เราช่วยผู้ใช้หลายพันคนต่อวันในการตัดสินใจเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการไปทานมื้อเที่ยงที่ไหนดี หรือการตัดสินใจครั้งสำคัญในอาชีพการงานของคุณ Wheel Decide ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจ การศึกษา และความบันเทิง (ข้อมูลจาก https://wheeldecide.com/about)

การใช้งาน Wheeldecide เป็นเครื่องในการจัดการเรียนรู้

         ในปัจจุบันหากครูผู้สอนต้องการที่จะสุ่มนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ต้องการสุ่มกิจกรรม หัวข้องานนำเสนอ ครูมักจะทำฉลากโดยใช้วิธีการเขียนชื่อหรือหมายเลขที่ต้องการสุ่มลงในกระดาษแล้วพับหรือม้วนใส่ลงในแก้วหรือภาชนะอื่นๆ ต่อจากนั้นทำการสุ่มโดยหยิบขึ้นมาโดยจะเป็นครูผู้สอนหรือนักเรียนคนใดคนหนึ่ง ซึ่งคงต้องเสียเวลาเตรียมฉลาก และส่วนใหญ่มักจะทำแล้วใช้ครั้งเดียว จะใช้อีกก็ต้องทำใหม่ ทำให้ต้องเสียเวลาในการเตรียมพอสมควร และไม่ค่อยน่าตื่นเต้นมากนัก

          ในปัจจุบันมีโปรแกรมที่ใช้สุ่มมากมายทั้งในรูปแบบ Offline และ Online แต่ที่จะแนะนำให้ใช้เป็นแบบ Online ซึ่งใช้งานง่ายและมีความยืดหยุ่นสูง

Wheeldecide วงล้อตัดสินใจ คืออะไร?

           Wheel Decide เป็นเครื่องมือในรูปแบบวงล้อออนไลน์ฟรี ที่ช่วยให้สามารถสร้างล้อดิจิทัลของเราเองสำหรับการตัดสินใจสุ่มบุคคล กลุ่ม หัวข้อเรื่องและอืนๆ เพื่อทำกิจกรรม การตัดสินใจที่เคยทำกันมา เช่น การใช้เหรียญ แต่เหรียญมีเพียงสองด้านเท่านั้น แต่ Wheel Decide สามารถพลิกเหรียญได้ 100 ด้าน

ในด้านการจัดการเรียนรู้ Wheeldecide ช่วยอะไรได้บ้าง

 1. เลือกนักเรียนแบบสุ่มในชั้นเรียนเพื่อตอบคำถามหรือเข้าร่วมกิจกรรมในห้องเรียน
 2. หมุนวงล้อคำถาม หัวข้อหรือคำศัพท์ นี่เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการศึกษา เพราะทุกอย่างจะถูกสุ่มขึ้นมาอย่างเท่าเที่ยมกัน ไม่มีการเรียงลำดับ
 3. ใช้ล้อเพื่อสุ่มกำหนดกลุ่มหรือทีม นอกจากนี้ครูยังสามารถสุ่มมอบหมายงานให้กับทีมหรือบุคคล กลุ่มหรือทีมที่ถูกสุ่มจะได้มาจะได้อย่างยุติธรรม ไม่ต้องกังวลว่าถ้าครูเลือกเองแล้วจะมีอคติต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง Wheel Decide ไม่มีอคติใด ๆ
 4. ใช้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในห้องเรียนที่เงียบเหงาให้เป็นห้องเรียนที่สนุกสนานได้

ขั้นตอนการใช้งาน Wheeldecide

          การใช้งานโปรแกรมสุ่ม Wheeldecide ต้องมีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต หากสามารถนำเสนอออกทางเครื่องฉายโปรเจคตอร์ก็จะดีมาก เพราะจะทำให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมมากขึ้น 

 1. ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ http://wheeldecide.com จะได้ดังภาพ

              หากเลื่อนลงมาจะพบกับส่วนที่เป็นการสร้างวงล้อ (Wheel Builder) เพื่อให้เราใส่ข้อมูลที่เราต้องการได้

 • กรณีที่ 1 ข้อมูลที่ต้องการสุ่มมีจำนวนน้อย การใส่ข้อมูลที่ต้องการที่ละรายการ เริ่มจากส่วนที่ 1 กรอกข้อมูลที่ต้องการสุ่ม เช่น ชื่อ เลขที่ หรือกิจกรรม ลงไปช่องละ 1 รายการ หากมีมากกว่า 5 รายการ ให้คลิกปุ่มที่ 3 Add Choice เพิ่มช่องได้ ข้อมูลที่กรอกเป็นภาษาไทยได้ แต่ไม่เกิน 100 รายการ เมื่อกรอกครบทุกรายการแล้ว ให้คลิกปุ่มที่ 6 Apply Wheel Changes ข้อมูลก็จะถูกบรรจุในวงล้อ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยเลื่อนขึ้นไปดูวงล้อด้านบนของหน้าเว็บได้
 • กรณีที่ 2 ข้อมูลที่ต้องการสุ่มมีจำนวนมาก การที่จะกรอกข้อมูลที่ละรายการจะเสียเวลามาก เช่น ชื่อนักเรียนจำนวน 50 คน เป็นต้น ให้พิมพ์ข้อมูลทั้งหมดในโปรแกรม Notepad โดยพิมพ์ 1 รายการ ต่อ 1 บรรทัด ข้อมูลเป็นภาษาไทยได้ แต่ไม่เกิน 100 รายการ เสร็จแล้วให้คัดลอกข้อมูลทั้งหมดรอไว้

ให้คลิกปุ่ม Past List จะปรากฎหน้าต่างดังภาพ

ให้คลิกตรงช่องสีขาว วางข้อมูลที่คัดลอกมาจาก Notepad ทั้งหมดลงไป ในกรณีที่เดิมมีข้อมูลอยู่แล้วและไม่ต้องการข้อมูลเดิม ให้เช็คบล็อก Replace Choices (all current choices will be removed and replaced by the new list) เสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม Add Choice

เมื่อกลับมาสู่หน้าเดิม ให้คลิกปุ่มที่ 6 Apply Wheel Changes ข้อมูลก็จะถูกบรรจุในวงล้อ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยเลื่อนขึ้นไปดูวงล้อด้านบนของหน้าเว็บได้

2. จุดที่ 4 Title เป็นการกรอกหัวข้อที่ต้องการสุ่ม ซึ่งจะกรอกหรือไม่ก็ได้

3. จุดที่ 5 + Advanced Options เมื่อคลิกที่ปุ่มนี้ จะมีข้อมูลให้ตั้งค่าเพิ่มเติมดังภาพ

ที่น่าสนใจมีดังนี้

 • Remove choice after it is landed on
  หมายถึงคนที่ถูกสุ่มแล้ว ครั้งต่อไปจะไม่ถูกสุ่มอีก
 • Color Theme
  ชุดสีที่จะใช้ในวงล้อ
 • Seconds to Spin:
  เวลา(วินาที) ที่ใช้หมุนในแต่ละครั้ง
 • Wheel Diameter (pixels) (100-3000):
  กำหนดเส้นผ่าศูนย์กลางของวงล้อ หน่วยเป็นพิกเซล

4. เมื่อใส่ข้อมูลที่ต้องการสุ่ม และตั้งค่าต่างๆ ที่ต้องการแล้ว เมื่อเริ่มสุ่มแต่ละครั้ง ให้คลิกที่ตัววงล้อได้เลย หากคอมพิวเตอร์ต่อเสียงออกลำโพง ก็จะมีเสียงการหมุนประกอบ จะทำให้ตื่นเต้นมากขึ้น

        หวังว่าครูผู้สอนทุกท่าน จะสามารถนำเครื่องมือ Wheeldecide วงล้อตัดสินใจ มาช่วยในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้บรรยากาศในห้องเรียนน่าสนใจและสนุกสนานมากขึ้น อย่างน้อยเริ่มต้นด้วยการสุ่มผู้โชคดีคนแรกที่จะมารับรางวัลขนมหนึ่งห่อจากคุณครู แค่นี้ก็สามารถสร้างความรู้สึดที่ดีในห้องเรียนได้ระดับหนึ่ง

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf