การใช้งาน QR Code ในการจัดการแหล่งเรียนรู้ออนไลน์

สร้างโดย : นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
สร้างเมื่ออาทิตย์, 05/05/2013 – 10:20
มีผู้อ่าน 15,081 ครั้ง (17/10/2022)

            วันนี้มีโอกาสเหมาะ เลยมีเรื่องราวต่างๆ ที่คิดว่าน่าจะเป็ความรู้ไว้ให้พวกเราทั้งหลายได้รับรู้และใช้ประโยชน์ที่ข้าพเจ้า นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล ได้ทดลอง ปรับปรุงแก้ไข มาตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปี นั่นคือ การจัดทำแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ สำหรับให้นักเรียน ครู และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ เนื้อหาจะมีทั้งหมด ตอน 4 คือ (จะเน้นเนื้อหาตอนที่ 3 กับ ตอนที่ 4)

 1. ยุคแรกกับการใช้ Web Editor
 2. ยุคเว็บ 2.0 ใช้บล็อก(Blog) 
 3. QR Code กับการจัดการแหล่งเรียนรู้
 4. บทสรุป

ตอนที่ 1

ยุคแรกกับการใช้ Web Editor

       เริ่มกันตั้งแต่ปีพ.ศ.2541 เริ่มให้นักเรียนจัดทำแหล่งข้อมูลในรูปแบบเว็บเพจ โดยใช้ WYSIWYG HTML editor ที่ชื่อว่า Microsoft FrontPage (Microsoft Office FrontPage) รุ่น Microsoft FrontPage 98 (version 3) เรื่อยมาจนถึงรุ่น Microsoft FrontPage 2003 (version 11) ก็ได้เนื้อหาพอสมควร ซึ่งได้ขยายผลไปตามโรงเรียนต่างๆ พอสมควร เนื่องจากการใช้งานยังไม่ค่อยดีนักในช่วง version 3 และความสนใจของครูยังน้อยอยู่

       พอในปี 2544 ก็ลองเริ่มมาทดลองใช้งาน Namo Webeditor ซึ่งเป็นของประเทศเกาหลีใต้ version 3.0 รู้สึกว่ามันง่ายมาก เหมาะสำหรับครู อีกทั้งราคาโปรแกรมก็ไม่แพง เลยตัดสินใจซื้อเลย เอามาสอนเด็กแล้วก็อบรมครูจนถึงปี 2550 ซึ่งถ่ายทอดให้ครูมากกว่า หนึ่งหมื่นคนทั่วประเทศ ทำให้ได้ผลงานเป็นแหล่งความรู้ที่ออนไลน์อยู่บนเว็บ www.thaigoodview.com มากกว่า 200,000 เพจ เนื่องจากอบรมแล้วให้ครูเอาผลงานส่งมาให้เราอับโหลดขึ้นทันที รวมกับของนักเรียนที่โรงเรียนก็ยิ่งมีปริมาณมากพอสมควร ทำให้มีผู้เข้ามาใช้งานนับเป็นล้านครั้งในแต่ละเรื่อง

      ขอกล่าวเลยไปสักนิด ในปี 2551-2553 ได้จัดประกวดสื่อประเภทเว็บเพจ ทำให้ได้เนื้อหาอีกจำนวมากที่มาไว้บนไทยกู๊ดวิว เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ต่อไป

ตอนที่ 2

ยุคเว็บ 2.0 ใช้บล็อก(Blog) 

         ยุคนี้เริ่มกันตั้งแต่ปี 2550 หลังจากที่ให้ความรู้เด็กนักเรียนและครูตามโรงเรียนต่างๆ กว่า 7 ปี ในการใช้ WebEditor เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อออนไลน์ไว้บนเว็บไทยกู๊ดวิว ความเปลี่ยนแปลงทางด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ตก็เข้าสู่ยุคเว็บ 2.0 ซึ่งผู้ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตเปลี่ยนจากการเป็นผู้อ่าน เรียนรู้จากการเข้าถึงเว็บแล้ว มาเป็นผู้สร้างบ้าง ซึ่งเป็นการสร้างที่สะดวกสบาย เนื่อจากมีระบบจัดการที่เรียนว่า CMS : Content Management System เป็นระบบที่นำมาช่วยในการสร้างและบริหารเว็บไซต์ ทำให้ผู้ที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ประเภทนี้สามารถที่จะสร้างเนื้อหา หรือที่เรียกกันว่าสร้าง Blog ได้ทันที โดยที่ไม่ต้องมีความรู้อะไรมากมาย

         www.thaigoodview.com ก็ต้องปรับตัวเช่นกัน จากเดิมที่เป็นเว็บ 1.0 เมื่อสร้างเนื้อหาเสร็จด้วย Web Editor เสร็จ ผู้เป็นเจ้าของเว็บเป็นคนเดียวที่นำเนื้อหาเหล่านั้นขึ้น ซึ่งเป็นอุปสรรคพอสมควร จึงได้เริ่มใช้งาน CMS : Content Management System คือ Drupal กว่าจะจัดระบบ ย้ายข้อมูลลงเครื่องแม่ข่ายใหม่ ซึ่งได้รับความอนุเคราะจากดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ใช้เวลาจนถึงวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2551 จึงได้เริ่มเปิดให้สมาชิกได้ทดลองใช้งาน ส่วนข้อมูลเก่าที่อยู่ในรูปแบบเว็บเพจก็ยังอยู่ให้ใช้งานเหมือนเดิม

        ผลปรากฏว่า ดีเกินคาดคิด จากเดิมที่มีผู้เข้าใช้งานวันละ 1 หมื่นIP เป็นวันละ 5-6 หมื่นIP 

        หลังจากที่ลง CMS Drupal เรียบร้อยแล้วก็เริ่มทดลองให้นักเรียนที่โรงเรียนได้ใช้งาน ให้เขียนบล็อกใส่ข้อความ รูปภาพ เพื่อที่จะได้ปรับปรุงระบบ CMS ที่ได้ลงไว้ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน หาวิธีการที่ง่ายและสะดวกที่สุดสำหรับ

 • นักเรียนที่จะเรียนรู้ใการสร้างบล็อกเพื่อจัดทำแหล่งความรู้เพื่อเป็นชิ้นงานสำหรับส่งครูแทนการทำรายงานลงกระดาษ
 • ครูผู้สอนสามารถเรียนรู้ที่จะจัดห้องเรียนออนไลน์เพื่อสั่งงานและให้นักเรียนส่งงานลงในบล็อก ครูสร้างเอกสารดิจิทัลเป็นใบความรู้ เป็นใบงาน สำหรับเสริมความรู้ให้กับนักเรียนเข้ามาศึกษาค้นคว้า
 • ครูและนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นต่อกันได้

        ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 เริ่มทดลองการใช้บล็อก โดยทดลองกับนักเรียนที่โรงเรียน และเริ่มเผยแพร่สู่โรงเรียนต่างๆ ให้เริ่มใช้กันอย่างหลากหลายรูปแบบเพื่อหาข้อสรุปที่เหมาะสม และจัดเป็นห้องเรียนออนไลน์ในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2552 ลองเข้าชมผลงาน

http://www.thaigoodview.com/node/21907

http://www.thaigoodview.com/node/41087

        ข้อดีของการขยายผลไปยังโรงเรียนต่างๆ ทำให้เกิดผลดีคือ คุณครูผู้เข้ารับการอบรมได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรจะปรับปรุง เพิ่มเติมอย่างไร จึงจะทำให้สามารถใช้ศักยภาพของ CMS Drupal สำหรับการจัดการเรียนรู้ได้มากขึ้น สมบูรณ์ขึ้น โรงเรียนที่เข้ามาใช้งานมีมากกว่า 800 องค์กร สามารถดูรายชื่อได้ที่ https://thaigoodview.com/about/1111/blogthaigoodview
สำหรับภาคเรียนอื่นเข้าไปดูได้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/1127

………… โปรดติดตาม

ตอนที่ 3

QR Code กับการจัดการแหล่งเรียนรู้

          เมื่อได้จัดทำแหล่งเรียนรู้ออนไลน์มาได้ 3 ปี พอปี 2554 ก็เกิดแนวคิดที่จะทำอย่างไรให้แหล่งข้อมูลที่นักเรียนได้จัดทำขึ้น จะได้เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้

………… โปรดติดตาม

ตอนที่ 4 

………… โปรดติดตาม

บทสรุป

    นับตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมาที่มีการบันทึกไว้ว่าได้จัดทำแหล่งเรียนรู้ออนไลน์บเว็บไซต์ Thaigoodview.com สามารถรวบรวมข้อมูลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้

 • จำนวนเนื้อหาที่อยู่ในรูปแบบเว็บเพจ จำนวน   เรื่อง     หน้า
 • จำนวนเนื้อหาที่อยู่ในรูปแบบบล็อก จำนวน     เรื่อง     หน้า
 • สื่อในรูปบบนิทานเสียงจำนวน เรื่อง
 • จำนวนสมาชิกที่ใช้งานในเว็บไซต์จำนวน ชื่อ