ห้องสมุดในฝัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ความรู้ทั่วไป

สร้างโดย : นายชำนาญ ม่วงศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กิ่งอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
สร้างเมื่อ วันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
มีผู้อ่าน 550,208 ครั้ง (22/10/2022)

สวัสดีครับ…

            ห้องสมุดในฝัน เป็นประสบการณ์ตรงจากการพัฒนาคุณภาพของห้องสมุดโรงเรียน นำมาเผยแพร่เพื่ออาจจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพห้องสมุดของโรงเรียน และห้องสมุดทั่วไป