คลื่นยักษ์ “สึนามิ” (Tsunami) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ความรู้ทั่วไป เรื่องราวที่ทุกคนต้องรู้

สร้างโดย : นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล ครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
สร้างเมื่อ วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2547
มีผู้อ่าน 266,203 ครั้ง (23/10/2022)