บล็อก(Blog) เครื่องมือสำหรับครูยุคใหม่

สร้างโดย : นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
สร้างเมื่อ พุธ, 14/05/2008 – 15:34
มีผู้อ่าน 908,809 ครั้ง (24/10/2022)
ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/1127
  • ครูเครือข่าย สสวท. กิจกรรม “บล็อก (Blog) เครืองมือสำหรับครูยุคใหม่”
  • ต้องการใช้บล็อก (Blog) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ แต่ไม่รู้ทำอย่างไร อ่านที่นี่ครับ 
  • ตัวอย่างห้องเรียนออนไลน์ ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
  • โรงเรียนใดใช้ Blog บ้าง อ่าน/แจ้งที่นี่ครับ 
  • เปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน (Username) / เพิ่มพื้นที่เก็บรูป / ลืมรหัสผ่าน แจ้งได้ที่ webmaster@thaigoodview.com
  • อบรมครู เรื่อง “บล็อก(Blog)” เครื่องมือสำหรับครูยุคใหม่ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้
  • รูปแบบการอ้างอิง | FAQ การใช้ Blog จัดการเรียนรู้ | ป้าย แบนเนอร์ เส้น ปุ่ม สวยๆ น่ารัก ที่นี่ 
  • ผลงานแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ของโรงเรียนต่างๆ