นิทานอื่นๆ

 

Homeนิทานไทยนิทานจีนนิทานญี่ปุ่นนิทานฟิลิปปินส์นิทานอื่นๆ

Gribble_Ping@hotmail.com

พระราชาเสวยแกลบ 
เห็บหกตัวกับตัวหมัด 
ตำนานหอยสังข์ 
กลิ่นอาหาร 
ภูเขาแสงอาทิตย์ 

นิทานอื่น ๆ

 

     นิทานของชาติอื่นที่นำมาเสนอนี้เป็นนิทานของชาติต่าง ๆ เช่น    เขมร อินเดียและอิสราเอล ซึ่งเรานำมาให้ดูเป็นตัวอย่างบ้างเล็ก ๆ น้อย ๆเพื่อ  ให้รู้ว่านิทานของเขากับของเรามีความเหมือนและต่าง อย่างไรตรงไหนที่เป็นแง่คิดที่เราควรนำมาปฏิบัติ หรือไม่ควรปฏิบัติก็จะได้ทราบกัน

 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2545
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 Supanee Sirilak. All rights reserved.