นิทานไทย

 

Homeนิทานไทยนิทานจีนนิทานญี่ปุ่นนิทานฟิลิปปินส์นิทานอื่นๆ

Gribble_Ping@hotmail.com

ลับแล 
ลานนางคอย 
วัดพนัญเชิง 
เขานมนาง 
เจ้าแม่ลิ่มกอเหนี่ยว 
กำเนิดต้นข้าว 

นิทานไทย

 

   นิทานไทยแบ่งเป็นหลายประเภทเช่น   นิทานพื้นบ้าน นิทานจักรๆ วงศ์ๆ นิทานเกี่ยวกับความเชื่อต่างๆ แต่ที่ได้นำมาเสนอนี้เป็นเพียง ส่วนหนึ่งของนิทานไทย ซึ่งส่วนมากจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับที่มา  ของสถานที่ต่าง ๆ ในแต่ละจังหวัด หวังว่าท่านคงจะสนกุและได้ความรู้จาก web ของเรานะคะ ถ้ามีเวลาจะมา update เรื่องใหม่ๆให้ทุก  ท่านได้ติดตามต่อไปคะ

 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2545
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 Supanee Sirilak. All rights reserved.