นิทานฟิลิปปินส์

 

Homeนิทานไทยนิทานจีนนิทานญี่ปุ่นนิทานฟิลิปปินส์นิทานอื่นๆ

Gribble_Ping@hotmail.com

กำเนิดตุ๊กแก 
ลิงกับแมลงปอ 
รุ้งฟ้า 
กำเนิดกบ 
กำเนิดเหยี่ยว 
กำเนิดค้างคาว 

นิทานฟิลิปปินส์

 

    นิทานฟิลิปปินส์เป็นเรื่องราวของนิทานต่าง ๆ แต่ที่ยกมานี้เป็นเรื่องของการกำเนิดสัตว์ในแต่ละชนิด   ซึ่งเป็นนิทานที่ให้แง่คิดเช่นเดียวกับนิทานต่าง ๆในแต่ละประเทศ โดยนำสัตว์ต่าง ๆ มาเป็นตัวเอกในเรื่องทำใหเด็กสน ใจที่จะฟัง ความเป็นมามากกว่าที่จะเล่าเรื่องธรรมดาโดยใช้คนเป็นตัวละคร

 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2545
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 Supanee Sirilak. All rights reserved.