นิทานญี่ปุ่น

 

Homeนิทานไทยนิทานจีนนิทานญี่ปุ่นนิทานฟิลิปปินส์นิทานอื่นๆ

Gribble_Ping@hotmail.com

หนูน้อยปราบยักษ์ 
หนูน้อยจันทร์แจ่ม 
อุราชิมา ทาโร 
เจ้าเณรก้อย 
เศรษฐีฟางเส้นเดียว 

นิทานญี่ปุ่น

 

      นิทานญี่ปุ่นเป็นนิทานเรื่องเล่าที่ชาวญี่ปุ่นนำมาเล่าให้กับเด็ก ๆ ฟังในวันงานเทศกาล เป็นเรื่องราวที่เกิดจากการจินตนาการของชาวญี่ปุ่น สอนแง่คิดและคติสอนใจให้กับเด็ก ๆ ซึ่งเด็ก ๆ จะชอบฟังเพราะมีการผจญภัยและอีกทั้งยัง่วยสร้างความสนุกสนานให้กับเด็ก ๆ

 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2545
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 Supanee Sirilak. All rights reserved..