พยัญชนะไทย|Thai Characters

 

 

 พยัญชนะไทยมี ๔๔ ตัว
Thai Language have 44 Characters

 

These are all of characters. Please click to select to study.
ลิงค์เหล่านี้เป็นพยัญชนะไทยทั้งหมด โปรดคลิกเพื่อเลือกเรียนพยัญชนะแต่ละตัว

[1:ก ไก่][2:ข ไข่][3:ฃ ขวด][4:ค ควาย][5:ฅ คน][6:ฆ ระฆัง][7:ง งู][8:จ จาน][9:ฉ ฉิ่ง][10:ช ช้าง][11:ซ โซ่][12:ฌ เฌอ][13:ญ หญิง][14:ฎ ชฎา][15:ฏ ปฏัก][16:ฐ ฐาน][17:ฑ มณโฑ][18:ฒ ผู้เฒ่า][19:ณ เณร][20:ด เด็ก][21:ต เต่า][22:ถ ถุง][23:ท ทหาร][24:ธ ธง][25:น หนู][26:บ ใบไม้][27:ป ปลา][28:ผ ผึ้ง][29:ฝ ฝา][30:พ พาน][31:ฟ ฟัน][32:ภ สำเภา][33:ม ม้า][34:ย ยักษ์][35:ร เรือ][36:ล ลิง][37:ว แหวน][38:ศ ศาลา][39:ษ ฤาษี][40:ส เสือ][41:ห หีบ][42:ฬ จุฬา][43:อ อ่าง][44:ฮ นกฮูก]

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2551

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดย นางสาวสุพัฒน์กุล ภัคโชค
Created by: Ms. Supatkul Phakkachokh
Copyright (c) 2008 www.thaigoodview.com. All rights reserved.