สระไทย|Thai Vowels

 
 

 

No.

Vowels

Reading

Pronunciation

Sound

1

อะ

a

Apollo

2

อา

ar

car

3

อิ

i

Italy

4

อี

ee

bee

5

อุ

u

put.

6

อู

oo

cool.

7

โอะ

o

omit.

8

โอ

oe

toe.

9

อึ

eu "-e + u" spoken together quickly as one diphthong sound

10

อือ

11

เอะ

ea

bread

12

เอ

13

แอะ

ae like the "a" in "hat" and "man".

14

แอ

15

เอาะ

or

lord.

16

ออ

17

เออะ

er

term.

18

เออ

19

เอียะ

ia

Asia.

20

เอีย

21

เอือะ

oer "o + er" spoken together quickly as one diphthong sound.

22

เอือ

23

อัวะ

ua

quantity.

24

อัว

25

อำ

um

rum.

26

ไอ

ai

Thai.

27

ใอ

28

เอา

ao

Taoism.

29

เอย

oei "oe + i" spoken together quickly as one diphthong sound.

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2551

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดย นางสาวสุพัฒน์กุล ภัคโชค
Created by: Ms. Supatkul Phakkachokh
Copyright (c) 2008 www.thaigoodview.com. All rights reserved.