ฝึกเขียน|Writing

 

 
 

  ฝึกเขียนพยัญชนะไทย
โดยคลิกเลือกพยัญชนะที่ต้องการฝึก แล้วคลิกปุ่มเริ่ม เพื่อเริ่มฝึกหัดการเขียน
Practice to write characters.
By selecte character below this and click on start button to start writing.

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2551

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดย นางสาวสุพัฒน์กุล ภัคโชค
Created by: Ms. Supatkul Phakkachokh
Copyright (c) 2008 www.thaigoodview.com. All rights reserved.