หน้าแรก
Social Network
ยุค 2.0
ความสำคัญของ Social Network
ประเภทของ Social Network
รายการ Social Network
ข้อดี - ข้อเสียของ Social Network
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ Social Network
ข่าว เกี่ยวกับ Social Network
สื่อมีเดีย
แบบทดสอบ
แหล่งที่มา
ผู้จัดทำ

 

ความสำคัญ ของ Social Network

...............ในปัจจุบันนี้ใคร ๆ ก็มีเครือข่ายออนไลน์กันทั้งนั้น… ไม่ว่าจะเป็นเฟชบุ๊ค (Facebook) , ทวิตเตอร์ (Twitter) หรืออื่น ๆ มากมาย จากความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนสู่เพื่อนกลายเป็นความสัมพันธ์ของกลุ่มสังคม และเป็นความสัมพันธ์ที่กว้างไกลไปทั้งโลก… นี่คือความมหัศจรรย์ของเครือข่ายบนโลกออนไลน์

............... เมื่อสิบปีที่แล้ว คงไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะกลายมามีอิทธิพลต่อชีวิตของมนุษย์เราขนาดนี้…….. ในปี 2010 ที่ทั่วโลกเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจถดถอย แต่ในโลกของวงการอินเทอร์เน็ตกลับไม่ได้ถดถอยลงเลย สังเกตุได้จากในปีที่ผ่านมา Social Network เริ่มเข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลกับชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้ Facebook , Twitter เราจะเริ่มเห็นการอ้างอิงแหล่งข้อมูลจะมาจากเว็บประเภท Social Network หรือ Blog Marketing กันมากขึ้น

............... โลกได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างที่ไม่มีวันหวนกลับคืน คุณจะไม่มีวันหนีโลก “ออนไลน์” พ้น ในวันหนึ่งชีวิตของตัวคุณจะต้องถูก “ดิจิไทซ์” และกลายเป็นส่วนหนึ่งของโลก “ออนไลน์” หลังจากนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีจะถึงกาลอวสานของมัน มนุษย์ทุกคนจะมีเครื่องโน๊ตบุ๊ก เน็ตบุ๊ก หรืออะไรที่ใกล้เคียง เช่น โทรศัพท์มือถือ ที่สามารถพกพาติดตัวไปได้ตลอดเวลา และ “ออนไลน์” ได้ตลอดเวลา……… กระแสที่กำลังเกิดขึ้นในหลากหลายประเทศที่ว่า “การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมือง” จะกลายเป็นกระแสโลก และก่อนที่คุณจะรู้ตัว คุณก็จะพบว่ารอบตัวของคุณได้กลายเป็นสังคมเครือข่ายแบบ “ออนไลน์” กันไปหมดแล้ว 
All Right Reserved . Copyright 2010 by mahin. (Wattanothaipayap School)