ปัญหาที่ต้องแก้ไข | Problem
ข้อมูลผู้จัดทำ | About us
ปิดหน้าต่าง | Exit
 
 

ปัญหาที่ต้องแก้ไข


      เมื่อเพิ่มขึ้น 3 องศา
      เมื่อเพิ่มขึ้น 6 องศา
      350 สำคัญอย่างไร
      ปรากฏการณ์เรือนกระจก
      ไฟป่า

หนทางรอด > ปัญหาที่ต้องแก้ไข > เมื่อเพิ่มขึ้น 6 องศา


  • มหาสมุทรกลายเป็นสุสานแห่งความตาย ไม่สามรถใช้ประโยชน์อะไรได้
    ทะเลทรายบุกเข้ายึดพื้นที่ทั้งทวีป

  • ภัยพิบัติธรรมชาติกลายเป็นเรื่องปรกติที่ไม่สามารถคากดการณ์ได้ กรมอุตุ นิยมวิทยา กลายเป็นหน่วยงานที่โลกลืม

  • มีเทนไฮเดรต ที่เคยถูกกักเก็บไว้ใต้ท้องสมุทร และถูกแช่แข็งอยู่ใต้พื้นดินแถบ
    ขั้วโลก ระเหยขึ้นมากลายเป็น แก๊สร้อนติดไฟที่คร่าทุกชีวิตบนพื้นพิภพ !

  • ตรงกับพระคัมภีร์ไบเบิล ที่ทำนายถึงวันล้างโลกด้วยไฟ

  • มนุษย์สูญสิ้นเผ่าพันธุ์ และเกิดเผ่าพันธุ์ใหม่ครอบครองโลกแทน ในระหว่างที่ โลก กำลังปรับคืนสู่จุดสมดุล...อีกครั้ง