วิถีแห่งการคงอยู่ | Solution
ข้อมูลผู้จัดทำ | About us
ปิดหน้าต่าง | Exit
 
 

วิถีแห่งการคงอยู่


      วิธีลดโลกร้อนด้วยมือของ
        เรา

      10 วิธีประหยัดกระดาษ
        อย่างสร้างสรรค์

      Your Green Computer
      Green Life 8 สัปดาห์
      3R
      ฉลากเขียว
      ไบโอดีเซล
      แก๊สโซฮอล์
      แก๊สชีวภาพ
      วัสดุแทนไม้


หนทางรอด > วิถีแห่งการคงอยู่ > 3R

ที่มา : http://www.vcharkarn.com/uploads/153/153217.gif

3R เป็นอีกหนึ่งกระบวนการในการหยุดภาวะโลกร้อน ซึ่งประกอบไปด้วย Reduce , Reuse และ Recycle เรามาดูกันว่าเจ้า R ทั้งสามตัวนี้จะช่วยโลกได้อย่างไร

R = Reduce
Reduce หมายถึง ลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองโดยที่ไม่จำเป็น เช่น ใช้ผ้าเช็ดหน้า 1 ผืน ได้ตลอดทั้งวันแทนการใช้กระดาษชำระ จากที่เคยใช้จานกระดาษในงานเลี้ยงต่าง ๆ มาเป็นใช้จานที่สามารถทำความสะอาดได้ เป็นต้น

R = Reuse
Reuse หมายถึง การนำกลับมาใช้ใหม่จนกว่าจะหมดสภาพการใช้งาน เช่น น้ำอัดลมขวดลิตรเมื่อดื่มหมดแล้วก็นำไปเติมน้ำเปล่าไว้สำหรับดื่ม หรือใช้บรรจุน้ำยาล้างจานชนิดเติมที่เราซื้อมาก็ได้ ถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของก็นำกลับมาใส่ของได้ใหม่จนกว่าจะหมดสภาพการใช้งาน เป็นต้น

R = Recycle
Recycle หมายถึง การนำไปแปรสภาพก่อนแล้วจึงนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น น้ำอัดลมขวดลิตรต้องนำตัดขวดครึ่งเอาไปทำเป็นกระบวยตัดน้ำ เลี้ยงปลากัด ปลูกไม้ประดับขนาดเล็ก การนำเอาขยะพลาสติกทั้งหลาย กลับไปเข้าสู่กระบวนการหลอมละลาย แล้วขึ้นรูปใหม่ กลายเป็นถุงดำ กะละมัง ถังขยะ เป็นต้น

3R ทั้งหมดทั้งปวงนี้ ก็เพื่อลดปริมาณขยะที่นับวันจะทับถมกองสูงขึ้นเป็นภูเขาเลากา จนไม่มีที่จะให้ทิ้งอีกแล้ว ลดมลพิษที่เล็ดลอดมาจากกองขยะ ไหลปนเปื้อนไปกับน้ำระบายทิ้งสู่แม่น้ำลำคลอง ลดมลพิษจากการเผาขยะ ลดการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ผลิตวัสดุสิ่งของ และลดปริมาณสารประกอบคาร์บอนจากกระบวนการผลิตปลดปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ เพื่อจะให้มีทรัพยากรธรรมชาติไว้ใช้ และโลกใบสวยงามให้อยู่ไปอีกนานๆ ตราบจนชั่วลูกชั่วหลาน