คุณค่าของเรา

ปี 2544-2547

เว็บไซต์ thaigoodview.com เริ่มก่อตั้งตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2543 จากความมุ่งมั่นที่จะสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์สำหรับเยาวชนไทย ก็ได้รับการตอบรับจากสื่อมวลชนทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบคุณ รายการ IT 100.5 สถานีวิทยุ FM 100.5

รายการ IT 100.5 สถานีวิทยุ FM 100.5
ที่แนะนำเว็บไซต์ของเราในรายการ

  • IT 100.5 รอบบ่าย เวลา 16.00-17.00 น. เมื่อ 31 กรกฎาคม 2543 และ 28 สิงหาคม 2544
  • IT 100.5 รอบดึก เวลา 22.00-23.00 น. เมื่อ 1 กันยายน 2544

ขอขอบคุณ School Net Thailand

Nectec ได้มอบรางวัล ครูดีเด่นด้านการเสริมสร้างกิจกรรมอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน ประจำปี 2544
และได้นำเสนอผลงาน http://www.thaigoodview.com/ ในงาน SchoolNet Day
เมื่อวันที่ 16-18 มีนาคม 2544 ณ สถาบันราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
ที่กรุณาแนะนำเว็บไซต์ thaigoodview.com เว็บไซต์เพื่อเยาวชนยุคใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2544 หน้าพิเศษ 16 หัวข้อ ไอทีเยาวชน

ขอขอบคุณ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ที่กรุณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของเว็บไซต์ thaigoodview.com
วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2544 หน้า 11 web kids
และวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2544 IT Digest Online

ขอขอบคุณ www.mcot.net

เว็บไซต์ www.mcot.net
ที่กรุณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของเว็บไซต์ thaigoodview.com
วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2544 คอลัมน์ IT News

ขอขอบคุณ สถานีวิทยุ FM 96.5

สถานีวิทยุ FM 96.5
ที่แสดงความยินดีกับเรา สำหรับรางวัลดีเด่น ครูดีเด่นด้านการเสริมสร้างกิจกรรมอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน ประจำปี 2544
เวลา 14.00-14.30 น. เมื่อ 20 มีนาคม 2544

ขอขอบคุณ หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1509 ประจำวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2544
คอลัมน์เว็บสตาร์
ที่กรุณาแนะนำเว็บไซต์ “ของดีมีสาระ thaigoodview.com”

ขอขอบคุณ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2544 หน้า 16 ไอที-เยาวชน
และวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2545 คอลัมน์ Clik Here
ที่กรุณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเว็บไซต์

ขอขอบคุณ สถานีวิทยุ จส 100

สถานีวิทยุ จส 100
สัมภาษณ์เว็บมาสเตอร์รายการ “แวดวงทางการศึกษา”
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2544 เวลา14.15 – 14.45 น.
เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ: ในมุมมองของครูผู้สอน

ขอขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
คัดเลือกให้เป็น 1 ใน 32 ผลงานนำเสนอในที่ประชุมระดับชาติ
เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2544
ณ โรงแรมโซลทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณ รายการ “หลังข่าวเที่ยงวัน” สถานีวิทยุ จส 100

สถานีวิทยุ จส 100
รายการ “หลังข่าวเที่ยงวัน” สถานีวิทยุ จส 100
สัมภาษณ์เว็บมาสเตอร์
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2544 เวลา12.15 – 12.45 น.
เรื่อง เว็บ thaigoodview

ขอขอบคุณ รายการ “เช้าวันนี้” สถานีโทรทัศน์ช่อง 5

สถานีโทรทัศน์ช่อง 5 สัมภาษณ์เว็บมาสเตอร์ ในรายการ “เช้าวันนี้”
ในหัวข้อ “การใช้ ICT ในการศึกษาและการจัดทำเว็บthaigoodview.com”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2544 เวลา 06.15 – 06.55 น.

ขอขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
คัดเลือกให้เป็นผลงาน “การใช้ ICT เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ”
นำเสนอในการประชุมการศึกษานานาชาติเรื่อง”Using ICT for Quality Teaching, Learning and Effective Management”
ของ UNESCO-ACEID
วันที่ 11-14 ธันวาคม 2544
ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพ

ขอขอบคุณ UNESCO-ACEID

คัดเลือกให้เป็นผลงาน”การใช้ ICT เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ”
นำเสนอในการประชุมการศึกษานานาชาติเรื่อง “Using ICT for Quality Teaching, Learning and Effective Management”
ของ”UNESCO-ACEID”
วันที่ 11-14 ธันวาคม 2544 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (National Youth Bureau)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (National Youth Bureau)
ที่มอบรางวัลชมเชยผลงานสื่อมวลชนดีเด่นเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 20 ประจำปี 2544 – 2545
สื่อคอมพิวเตอร์ ประเภทเว็บเพจที่ผลิตโดยบุคคลทั่วไป

ขอขอบคุณ หนังสือพิมพ์ The Nation

หนังสือพิมพ์ The Nation
ประจำวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2545
ปีที่ 27 ฉบับที่ 49876
หน้า 16A คอลัมน์ Trends หัวข้อ Students get a great view from here
อ่านรายละเอียดที่นี่ หรือคลิกที่นี่

ขอขอบคุณ กระทรวงศึกษาธิการ

คัดเลือกให้เป็น 1 ใน 20 องค์กรที่นำเสนอผลงานในด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับการใช้ ICTในการจัดการเรียนการสอน
ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ถ.ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
ตั้งแต่วันที่ 19-21 มิถุนายน 2546

ขอขอบคุณ โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

คัดเลือกให้เป็น1 ใน 16 องค์กรที่นำเสนอผลงานในด้าน”ปฏิรูปการเรียนรู้ : การศึกษากว้างไกลด้วย ICT”
ในโครงการจัดงานนิทรรศการและประชุมปฏิบัติการเพื่อปรับกระบวนทัศน์ผู้บริหารโรงเรียน
ตามโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน
ที่ศูนย์การประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา
วันที่ 1 สิงหาคม 2546

ขอขอบคุณ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
ได้เขียนถึง thaigoodview ไว้ในเว็บไซต์ของท่านที่ “พบกันทุกวันอังคาร”
เมื่อวันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2546
อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่ หรือ ที่นี่

ขอขอบคุณ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
ปีที่ 24 ฉบับที่ 1,874 วันที่ 29-31 มกราคม 2547
หน้า IT.COM
เสนอกิจกรรมที่ผ่านมา และกิจกรรมที่จะทำในปี 2547 ของไทยกู๊ดวิวดอทคอม
อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

ขอขอบคุณ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2547 หน้า 13 web kids
ที่กรุณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของเว็บไซต์ thaigoodview.com ว่า
” ในเว็บ บ้านไทยกู๊ดวิว www.thaigoodview.com เป็นอีกเว็บหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะมีการเปิดสอนออนไลน์ฟรี เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทส ม.ต้น, เรื่องเล่าของดีของชุมชน โดยให้เด็กเล่าเรื่องเกี่ยวกับชุมชนของตัวเองว่า มีของดีอะไรบ้าง …ใครสนใจลองคลิกดูนะครับ”

ขอขอบคุณ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
วันอังคารที่ 21 กันยายน 2547
ในคอลัมน์ Clik Here คลิกเฮียร์
ที่กรุณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของเว็บไซต์ ว่า
“ชุมชนวิชาการสำหรับครูและนักเรียน เว็บมาสเตอร์จากโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ผู้ทำหน้าที่วิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์ของ สสวท. ข้อมูลในเว็บอัพเดททุกวัน รับรองไม่ตกยุค เหมาะมากสำหรับคุณครูและนักเรียน พร้อมตัวอย่างสื่อการสอนของครูจากทั่วประเทศ

ขอขอบคุณ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2547
ที่กรุณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของเว็บไซต์ ว่า
“เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว ขุมทรัพย์ทางวิชาการสำหรับครูและนักเรียนไทย”

ขอขอบคุณ หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
ปีที่ 1(33) ฉบับที่ 348(15222)
ประจำวันอาทิตย์ที่ 07 พฤศจิกายน 2547
ที่กรุณาบอกว่า “ไทยกู๊ดวิวดอทคอม ทำด้วยใจไปด้วยฝัน”
อ่านรายละเอียด

ขอขอบคุณ หนังสือพิมพ์แนวหน้า

หนังสือพิมพ์แนวหน้า
ปีที่ 25 ฉบับที่ 8638 วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547
ที่กรุณาบอกว่า “ไทยกู๊ดวิวดอทคอม ทำด้วยใจไปด้วยฝัน”
อ่านรายละเอียด

ขอขอบคุณ หนังสือพิมพ์ข่าวสด

หนังสือพิมพ์ข่าวสด
วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2547
ปีที่ 14 ฉบับที่ 5102 ที่กรุณาบอกว่า
“ไทยกู๊ดวิวดอทคอม ทำด้วยใจไปด้วยฝัน”
อ่านรายละเอียด

ขอขอบคุณ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2547
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2957
ในส่วน หน้าที่ 5 ที่กรุณาบอกว่า
“ไทยกู๊ดวิวดอทคอม ชัยชนะที่ไม่ต้องการถ้วยรางวัล”