ปริศนาลูกโซ่

  

Homeผู้จัดทำปริศนาผันปริศนาผวนปริศนาดอกสร้อยปริศนาสักวาปริศนาลูกโซ่

angel_koi@hotmail.com

 

ทายกลอนลูกโซ่1 
ทายกลอนลูกโซ่2 

 

 

 

 

a_gorilla_orange.gif  

 

 

 


5. ปริศนาลูกโซ่  อาจใช้คำประพันธ์ชนิดต่าง ๆ ในการถามและเรียกปริศนานั้น ๆ ตามลักษณะคำประพันธ์  เช่น  ปริศนากลอนลูกโซ่  ปริศนากาพย์ลูกโซ่  ฯลฯ  และใช้วลีนำบทปริศนาว่า " อะไรเอ่ย "

เงื่อนไขการตอบ  คือผู้ตอบต้องตอบทุกวรรค วรรคละ 1 คำตอบ  และเสียงท้ายของคำตอบแรกจะเป็นเสียงต้นของคำตอบถัดไป  ตามลำดับจนครบทุกวรรค  ดังตัวอย่าง  เช่น...

        อะไรเอ่ย : -

                ภาชนะเครื่องใช้ภายในบ้าน

                รสแหลมหวานผลไม้ใครรู้จัก

                เป็นโรคแผลเหวอะหวะน่าเกลียดนัก

                อาหารหนักก๋วยเตี๋ยวข้าวเราผัดกิน

                ถิ่นสถานที่สถิตเป็นทรัพย์สิน

                ยามขีดเขียนหยิบใช้เป็นอาจิณ

                คล้อยตามสิ้นเพื่อให้ชอบประจบประแจง

คำตอบทั้ง 8 จะได้ดังนี้ : -

        กะละมัง  มังคุด  คุดทะราด  ราดหน้า  หน้าที่  ที่ดิน  ดินสอ  สอพลอ

 

 


คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2545
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Miss Jiraporn Kiativutikul. All rights reserved.