ปริศนาผัน

  

Homeผู้จัดทำปริศนาผันปริศนาผวนปริศนาดอกสร้อยปริศนาสักวาปริศนาลูกโซ่

angel_koi@hotmail.com

 

เกมส์ทายปริศนาผัน 1 
เกมส์ทายปริศนาผัน2 
เกมส์ทายปริศนาผัน3 
เกมส์ทายปริศนาผัน4 
เกมส์ทายปริศนาผัน5  
dog_tail.gif


1. ปริศนาผัน  กำหนดรูปแบบปริศนา  เป็นกาพย์ยานี 1 บท ดังเช่น

        สัตว์ร้ายในป่าใหญ่

        เอกเข้าไปใช้ลาดปู

        โทใส่สวมสวยหรู

        เชิญพินิจคิดตอบมา

ลักษณะคำตอบของ 3 วรรคแรก จะเป็นการผันอักษร  วรรคละ 1 คำตอบ  รวมเป็น 3 คำ  ดังนี้

        สัตว์ร้ายในป่าใหญ่      หมายถึง  เสือ

        เอกเข้าไปใช้ลาดปู     หมายถึง  เสื่อ

        โทใส่สวมสวยหรู         หมายถึง  เสื้อ
 

คำตอบที่ได้คือ  เสือ  เสื่อ  เสื้อ

 

 


คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2545
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Miss Jiraporn Kiativutikul. All rights reserved.