ปริศนาสักวา

  

Homeผู้จัดทำปริศนาผันปริศนาผวนปริศนาดอกสร้อยปริศนาสักวาปริศนาลูกโซ่

angel_koi@hotmail.com

 

ทายกลอนสักวา1 
ทายกลอนสักวา2 

 

 

 

 

 

 

 

a_hioop_brown.gif


4. ปริศนาสักวา  กำหนดรูปแบบปริศนาเป็นบทสักวา 1 บท  แต่ละวรรคจะมีคำตอบ 1 คำตอบ  รวมทั้งบทเป็น 8 คำตอบ

เงื่อนไขการตอบได้กำหนดไว้แน่นอนให้คำตอบทั้ง 8 ของบทสักวาแต่ละวรรคต้องมีเสียงของคำหน้าหรือพยางค์หน้าเหมือนกันทุกคำ  ดังตัวอย่าง

        สักวาอยุติธรรมเกินก้ำกึ่ง

        เป็นนางหนึ่งในวรรณคดีมีชื่อเด่น

        ต้นไม้ใบมีหนามดอกหอมเย็น

        การละเล่นร้องรำย้ำคารม

        น้ำที่ไหลเป็นทางหว่างแนวป่า

        เงินที่หาเป็นพิเศษเหตุเหมาะสม

        ไม่เต็มแบบตามพิธีที่นิยม

        ทุกข์ระทมยากแค้นแสนเศร้าเอย

ผู้คิดตอบต้องคิดค้นหาเสียงหน้าของคำตอบแต่ละวรรคที่เหมือนกัน  แล้วตอบแต่ละวรรคได้ดังนี้

        ลำเอียง

        ลำหับ

        ลำเจียก

        ลำตัด

        ลำธาร

        ลำไพ่

        ลำลอง

        ลำเค็ญ

 

   


คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2545
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Miss Jiraporn Kiativutikul. All rights reserved.