ปริศนาผวน

  

Homeผู้จัดทำปริศนาผันปริศนาผวนปริศนาดอกสร้อยปริศนาสักวาปริศนาลูกโซ่

angel_koi@hotmail.com

 

เกมส์ทายปริศนาผวน1 
เกมส์ทายปริศนาผวน2 
เกมส์ทายปริศนาผวน3 
เกมส์ทายปริศนาผวน4 
เกมส์ทายปริศนาผวน5 

 

 

a_turtle.gif

 

 


2. ปริศนาผวน  กำหนดรูปแบบปริศนาเป็น  โคลงสี่สุภาพ 1 บท ดังเช่น

        สาว  หนึ่งบริสุทธิ์แล้       สะอาดตา

        สาว  หนึ่งทั่วกายา          จุดแต้ม

        สาว  หนึ่งถ้อยวาจา         กร้าวหยาบ

        สาว  หนึ่งยามยลแย้ม     เบิ่งได้ไกลตา

คำตอบจะเป็นลักษณเสียงคำผวน  แต่ละบาทจะมี 1 คำตอบ  รวมเป็น 4 คำตอบ ดังนี้

        สาว  หนึ่งบริสุทธิ์แล้     สะอาดตา           คือ     สาว-ขี              =   สีขาว

        สาว  หนึ่งทั่วกายา        จุดแต้ม             คือ     สาว-เดือ           =   เสือดาว

        สาว  หนึ่งถ้อยวาจา       กร้าวหยาบ        คือ     สาว-หาม          =   สามหาว

        สาว  หนึ่งยามยลแย้ม   เบิ่งได้ไกลตา     คือ    สาว-ตา-ยาย      =  สายตายาว        

คำตอบที่ได้ คือ   สาว-ขี

           สาว-เดือ

           สาว-หาม

           สาว-ตา-ยาม     

 


คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2545
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Miss Jiraporn Kiativutikul. All rights reserved.