ทศบารมี

 

Homeประวัติส่วนตัวชาดกมหาเวสสันดรชาดกเนื้อเรื่องย่อ

bullet_pieces_2.gifbuta_oil1986@hotmail.com

ทศบารมี 
ปะเพณีกัณฑ์เทศน์ 
หนังสือคำหลวง 
คาถาพัน 

ทศบารมี      คือ      บารมีที่พระโพธิสัตว์ได้ทรงบำเพ็ญ 10 ประการในชาติต่างๆ     คือ

1. พระเตมีย์                  บำเพ็ญ       เมตตาบารมี

2. พระมหาชนก           บำเพ็ญ       วิริยะบารมี

3. พระสุวรรณสาม      บำเพ็ญ      เมตตาบารมี

4. พระเนมีราช            บำเพ็ญ       อธิษฐานบารมี

5. พระมโหสถ               บำเพ็ญ       ปัญญาบารมี

6. พระภูริทัต              บำเพ็ญ       ศีลบารมี

7. พระจันทกุมาร      บำเพ็ญ      ขันติบารมี

8. พระนารทะ              บำเพ็ญ      อุเบกขาบารมี

9. พระวิทูร               บำเพ็ญ      สัจจะบารมี

10.พระเวสสันดร       บำเพ็ญ     ทานบารมี

        หัวใจพระเจ้าสิบชาติ  คือ เต ช สุ เน ม ภู จ นา วิ เว ( อักษรตัวแรก  ของแต่ละชาติ )

 


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2545
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 Miss Sorada Piyasupasit. All rights reserved.