คาถาพัน

 

Homeประวัติส่วนตัวชาดกมหาเวสสันดรชาดกเนื้อเรื่องย่อ

anicake_yellow_1.gifbuta_oil1986@hotmail.com

ทศบารมี 
ปะเพณีกัณฑ์เทศน์ 
หนังสือคำหลวง 
คาถาพัน 

คาถาพัน

        คาถาพัน  หมายถึง  คาถาภาษาบาลี ที่ยกขึ้นมานำความทั้งมีจำนวน 1000 คาถา  เช่นในกัณฑ์ทานกัณฑ์ก็บอกไว้ตอนจบว่า " ทานกัณฑ์นิฏฐิตํ ประดับด้วยพระคาถา 209 คาถา "

        คำว่า คาถา  หมายถึง  ฉันท์บทหนึ่ง มีถ้อยคำ 4 วรรค วรรคหนึ่งมี 8 คำ  คาถาหนึ่งจึงมีคำ 32 คำเป็นพื้น

 


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2545
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 Miss Sorada Piyasupasit. All rights reserved.