กัณฑ์ฉกษัตริย์

 

Homeประวัติส่วนตัวชาดกมหาเวสสันดรชาดกเนื้อเรื่องย่อ

bread.gifbuta_oil1986@hotmail.com

กัณฑ์ทศพร 
กัณฑ์หิมพานต์ 
กัณฑ์ทานกัณฑ์ 
กัณฑ์วนปเวสน์ 
กัณฑ์ชูชก 
กัณฑ์จุลพน 
กัณฑ์มหาพน 
กัณฑ์กุมาร 
กัณฑ์มัทรี 
กัณฑ์สักกบรรพ 
กัณฑ์มหาราช 
กัณฑ์ฉกษัตริย์ 
กัณฑ์นครกัณฑ์ 

 

12.   กัณฑ์ฉกษัตริย์     กษัตริย์แคว้นถลิงราชย์ทรงคืนช้างปัจจัยนาเคนทร์ พระเจ้ากรุงสญชัย  พระนางผุสดี พระชาลี พระกัณหา  เสด็จไปทูลเชิญพระเวสสันดร  พระนางมัทรีกลับพระนคร  เมื่อกษัตริย์ทั้งหกพระองค์ทรงพบกันก็ทรงวิสัญญี  ต่อมาฝนโบกขรพรรษตกจึงทรงฟื้นขึ้น  อานิสงค์ของผู้บูชากัณฑ์นี้คือ  จะได้เป็นผู้ที่เจริญด้วยพร 4 ประการ  คือ  อายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ  ทุกๆชาติแล

 


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2545
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 Miss Sorada Piyasupasit. All rights reserved..