กัณฑ์นครกัณฑ์

 

Homeประวัติส่วนตัวชาดกมหาเวสสันดรชาดกเนื้อเรื่องย่อ

cake04.gifbuta_oil1986@hotmail.com

กัณฑ์ทศพร 
กัณฑ์หิมพานต์ 
กัณฑ์ทานกัณฑ์ 
กัณฑ์วนปเวสน์ 
กัณฑ์ชูชก 
กัณฑ์จุลพน 
กัณฑ์มหาพน 
กัณฑ์กุมาร 
กัณฑ์มัทรี 
กัณฑ์สักกบรรพ 
กัณฑ์มหาราช 
กัณฑ์ฉกษัตริย์ 
กัณฑ์นครกัณฑ์ 

 

13.   กัณฑ์นครกัณฑ์     กษัตริย์หกพระองค์เสด็จกลับพระนคร  พระเวสสันดรได้ครองราชย์ดังเดิม  บ้านเมืองสมบูรณ์พูนสุข  อาณิสงค์ของผู้บูชากัณฑ์นี้คือ  จะได้เป็นผู้บริบูรณ์ด้ยวงคาคณาญาติข้าทาสชาย-หญิง  ธิดา  สามี  หรือบิดามารดา  เป็นต้นอยู่พร้อมหน้ากันด้วยความผาสุก  ปราศจากดรคาพาธทั้งปวง  จะทำการใดๆก็พร้อมเพียงกันยังการงานนั้นๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยด


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2545
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 Miss Sorada Piyasupasit. All rights reserved.