ลิลิตตะเลงพ่าย

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนประวัติผู้แต่ง หน้า 1ภูมิหลัง  หน้า 1คำประพันธ์ที่ใช้แต่ง  หน้า 1ใจความ  หน้า 1สอบหลังเรียน

 

 

                                      ขอนำท่านสู่วรรณคดีไทยที่จัดเป็นมรดกล้ำค่าของชาติไทย   เรื่องลิลิตตะเลงพ่ายมีความดีเด่นทุกด้าน  เช่น  การเล่นคำ  การใช้อุปมาโวหารเพื่อให้เกิดภาพพจน์และจินตนาการ  การใช้คำให้เกิดความสะเทือนอารมณ์        กวีได้สอดแทรกความรู้ต่าง ๆ ไว้มากมาย  เช่น  การจัดกระบวนทัพ  ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ในการรบ   นอกจากนี้กวียังได้นำชื่อนกและชื่อต้นไม้มาใช้ในบทครวญตามแบบอย่างของนิราศ จึงทำให้เรื่องลิลิตตะเลงพ่ายมีความไพเราะ  นุ่มนวล  น่าอ่าน   ถึงแม้ว่า เรื่องลิลิตตะเลงพ่ายจะเป็นวรรรคดีประวัติศาสตร์ก็ตาม..................

  flower13_1.jpg

จัดทำโดย นางโสภา  ศรีวัฒนานุกูลกิจ
โรงเรียนศึกษานารี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2004 Mrs.Sopa Sriwatananukulkij.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.