ภูมิหลัง  หน้า 1

 

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนประวัติผู้แต่ง หน้า 1ภูมิหลัง  หน้า 1คำประพันธ์ที่ใช้แต่ง  หน้า 1ใจความ  หน้า 1สอบหลังเรียน

 

 

ภูมิหลัง หน้า 2 
ภูมิหลัง หน้า 3 

 

                            สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระปรมานุชิตชิโนรส  ทรงนิพนธ์วรรณคดีเรื่องนี้ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่ปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน  เมื่อพุทธศักราช 2375  เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาของประชาชน  โดยรวบรวมสรรพวิชาการสาขาต่างๆ จารึกบนแผ่นศิลาในวัดพระเชตุพน  ดังที่ทรงระบุไว้ในโคลงท้ายเรื่อง ดังนี้

                                                                                                           บรรจงเสาวเลขแล้ว                หลายคุง  ขวบฤา
                                                                                                     ปางปิ่นธเรศอำรุง                        โลกเลี้ยง
                                                                                                    ทำนุกเชตุพนผดุง                         เผดิมตึก  เต็มเอย
                                                                                                     อาวาสอาจเพ่งเพี้ยง                      แผ่นฟ้ามาเสมอ

                                       a_turtle.gifa_turtle_1.gifa_turtle_2.gif     

จัดทำโดย นางโสภา  ศรีวัฒนานุกูลกิจ
โรงเรียนศึกษานารี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2004 Mrs.Sopa Sriwatananukulkij.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.