ผู้จัดทำ

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนพลังงานโวลต์มิเตอร์ความร้อนจากปฏิริยาเคมีสอบหลังเรียน

 

 

ชื่อ - สกุล

นายสิทธิชัย  ไตรโยธี

ตำแหน่ง

อาจารย์ 1 ระดับ 4

ที่ทำงาน

โรงเรียนบ้านนาจาร  ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

วุฒิการศึกษา

ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป  

โทรศัพท์

0-1768-4575

 

จัดทำโดยนายสิทธิชัย  ไตรโยธี
โรงเรียนบ้านนาจาร  วานรนิวาส  สกลนคร.

Copyright (c) 2003  Mr.Sittichai  Traiyotee. All rights reserved.
จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.