ความร้อนจากปฏิริยาเคมี

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนพลังงานโวลต์มิเตอร์ความร้อนจากปฏิริยาเคมีสอบหลังเรียน

 

 

 พลังงานความร้อนจากปฏิกิริยาเคมี

 ปฏิกิริยาเคมี  จำแนกได้ 2 ลักษณะคือ

 1.  ปฏิกิริยาเคมีคายความร้อน  เป็นปฏิกิริยาเคมีที่เกิดจากเปลี่ยนปฏิกิริยาเคมีเป็นพลังงานความร้อน  สังเกตจากการสัมผัสภาชนะด้าน    นอกจะรู้สึกอุ่นหรือร้อนขึ้น

2.  ปฏิกิริยาเคมีดูดความร้อน  เป็นปฏิกิริยาเคมีที่ต้องการความร้อนเข้ามาช่วยในการเกิดปฏิกิริยาจะดูดความร้อนจากสิ่งแวดล้อมทำให้    อุณหภูมิลดลง

 

 

จัดทำโดยนายสิทธิชัย  ไตรโยธี
โรงเรียนบ้านนาจาร  วานรนิวาส  สกลนคร.

Copyright (c) 2003  Mr.Sittichai  Traiyotee. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved