โวลต์มิเตอร์

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนพลังงานโวลต์มิเตอร์ความร้อนจากปฏิริยาเคมีสอบหลังเรียน

 

ความต้านทาน 
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

 

                   โวลต์มิเตอร์  คือ  เครื่องมือที่ใช้วัดความต่างศักย์ระหว่างจุด 2 จุด  ในวงจรความต้านทานภายในของเครื่องโวลต์มิเตอร์มีค่าสูง  วิธีใช ้ต้องต่อขนานกับวงจร  มีหน่วยวัด  คือ  โวลต์

 

 

จัดทำโดยนายสิทธิชัย  ไตรโยธี
โรงเรียนบ้านนาจาร  วานรนิวาส  สกลนคร.

Copyright (c) 2003  Mr.Sittichai  Traiyotee. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved