สอบหลังเรียน

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนพลังงานโวลต์มิเตอร์ความร้อนจากปฏิริยาเคมีสอบหลังเรียน

 

 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. พลังงานอะไรที่พืชใช้ในการเจริญเติบโต ?

  ก. พลังงานกล
  ข.  พลังงานไฟฟ้า
  ค.  พลังงานแสง
  ง.  พลังงานเสียง
2. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อน
  ก.  เตาไฟฟ้า
  ข.  พัดลม
  ค.  วิทยุ
  ง.  โทรทัศน์
3. กระแสไฟฟ้าจะไหลอย่างไร

  ก.  จากจุดหนึ่งไปยังจุดสอง
  ข.  จากขั้วบวกไปขั้วลบ
  ค.  จากขั้วลบไปขั้วบวก
  ง.  จากศักย์ต่ำไปศักย์สูง

4. การเบนของเข็มเครื่องวัดเบนมากน้อยขึ้นอยู่กับอะไร

  ก.  กระแสไฟฟ้า
  ข.  ขนาดหน้าปัด
  ค.  ขนาดของลวด
  ง.  ขนาดของแม่เหล็ก

5. เวลาไปซื้อหลอดไฟนอกจากจะบอกหลอดแบบเขี้ยวแล้วยังต้องบอกค่าอะไรอีก

  ก.  วัตต์
  ข.  โวลต์
  ค.  โอห์ม
  ง.  แอมแปร์

6. หลอดไฟฟ้าเขียนไว้ว่า 220 V 100W    220  V  คืออะไร

  ก.  กระแส
  ข.  ความต่างศักย์
  ค.  กำลังไฟฟ้า
  ง.  ความต้านทาน

7. เอาค้อนทุบเหล็กเกิดความร้อนที่เหล็ก พลังงานที่เปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อนคืออะไร

  ก.  พลังงานกล
  ข.  พลังงานเคมี
  ค.  พลังงานแสง
  ง.  พลังงานเสียง

8. อะไรในข้อต่อไปนี้ที่ไม่ใช่ถ่านหิน

  ก.  ถ่านพีท
  ข.  บิทูมินัส
  ค.  ลิกต์ไนต์
  ง.  แอนทราไซต์

9. ความร้อนในวัตถุเกิดจากอะไร เมื่อเอามือจับวัตถุแล้วรู้สึกร้อน

  ก.  การสั่นของมือ
  ข.  การสั่นของสปริง
  ค.  การสั่นของโมเลกุล
  ง.  การสั่นของแผ่นโลหะ

10. แคลเซียมคาร์ไบด์เป็นอะไร

  ก. เชื้อเพลิง
  ข. สารประกอบ
  ค. ไฮโดรคาร์บอน
  ง. เชื้อเพลิงสำเร็จรูป 

จัดทำโดยนายสิทธิชัย  ไตรโยธี
โรงเรียนบ้านนาจาร  วานรนิวาส  สกลนคร.

Copyright (c) 2003  Mr.Sittichai  Traiyotee. All rights reserved.
จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.