ปลาทอง
Home 
About myself 
ชนิดกลุ่มพันธุ์ปลา 
สายพันธุ์ปลาสวยงาม 
ความรู้การเลี้ยงปลา 
ปลาพื้นบ้านไทย 
น่ารู้การเลี้ยงปลา 
หลักการจัดตู้ปลา 
Links 
Contact me 

 [ซัคเกอร์][ กระดี่แคระ][กระดี่หม้อ][ปลากราย ] [ปลากัดไทย][ปลาหมอสี][สอดแดง][ปลาหางนกยูง][ปลาปอมปาดัวร์] [ปลาทอง][ปลากาแดง][ปลาเข็ม][ปลาคาร์พ][ปลาแรด][ปลาเซลฟิน][ปลาเทวดา][ปลาม้าลาย][ปลาตะพัด]

 

ชื่อไทย   ปลาทอง

ประวัติถิ่นที่อยู่อาศัย   ประเทศจีน

รูปร่างลักษณะ  พุงป่องอ้วน ตุ้ยนุ้ย

อุปนิสัย   การฟักตัวของไข่ของปลาทองสามารถปรับอุณหภูมิได้อยู่ระหว่าง 0-35 องศาเซลเซียส  ช่วงอุณหภูมิที่ดีที่สุดคือ 20-25 องศาเซลเซียส  ปลาทองเป็นปลาที่วางไข่ตลอดทั้งปีแต่จะชุกมากในเดือนเมษายน-ตุลาคม หรือช่วงที่อากาศไม่เย็นจนเกินไป  ปลาทองที่วางไข่ครั้งแรกแล้วจะสามารถวางไข่ติดต่อกันไปอีกเป็นเวลาประมาณ 6-7 ปี

การเลี้ยงดู   น้ำที่จะใช้เลี้ยงปลาทองหากเป็นน้ำประปาหรือน้ำบาดาลต้องมีการพักน้ำทิ้งไว้ประมาณ 1-2 วัน เพื่อให้สารพิษต่างๆ ที่ปนอยู่ได้คลายตัวไปบ้าง เช่น คลอรีน คาร์บอนไดออกไซด์    การย้ายแม่ปลาทองที่ออกไข่จะต้องย้ายทันทีเมื่อปลาทองวางไข่เพราะมันจะเริ่มกินไข่ของตัวเองทันทีในวันต่อมา

[หัวสิงห์ดำ][ทองหัวสิงห์จีน][ริวกิ้น][ชูบุงกิง][ทองเล่ห์][ทองตาลูกโป่ง][ทองเกล็ดแก้ว][ทองออแรนดา]


[1][2][3][4][5][>][>>]


Copyright(c) 2002 Miss Prapunrat Supasittijan . All rights reserved.