ปลาม้าลาย
Home 
About myself 
ชนิดกลุ่มพันธุ์ปลา 
สายพันธุ์ปลาสวยงาม 
ความรู้การเลี้ยงปลา 
ปลาพื้นบ้านไทย 
น่ารู้การเลี้ยงปลา 
หลักการจัดตู้ปลา 
Links 
Contact me 

[ซัคเกอร์][ กระดี่แคระ][กระดี่หม้อ][ปลากราย ] [ปลากัดไทย][ปลาหมอสี][สอดแดง][ปลาหางนกยูง][ปลาปอมปาดัวร์] [ปลาทอง][ปลากาแดง][ปลาเข็ม][ปลาคาร์พ][ปลาแรด][ปลาเซลฟิน][ปลาเทวดา][ปลาม้าลาย][ปลาตะพัด

 

ชื่ออังกฤษ    Zebra Danio

ชื่อไทย   ปลาม้าลาย หรือปลาซีบรา

ประวัติที่อยู่อาศัย   ตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย

รูปร่างลักษณะ   เร็วลำตัวมีสีน้ำตาลปนเขียว มีแถบยาวตามลำตัว 4 แถบ คล้ายลายของม้าลาย

อุปนิสัย   มักว่ายน้ำรวมกันเป็นฝูงไปมาอย่างรวดเร็ว   สามารถเลี้ยงรวมกับปลาอื่น ๆ ได้   อาหารที่ปลาม้าลายชอบได้แก่ ไรแดง ลูกน้ำ อาหารเม็ดลอยน้ำ

การเลี้ยงดู   ตู้ควรมีขนาดกว้างพอสมควร

 


[<<][<][16][17][18]


Copyright(c) 2002 Miss Prapunrat Supasittijan . All rights reserved.