หมา
Home 
ผู้จัดทำ 
ลักษณะนาม 
สำนวนเกี่ยวกับสัตว์ 
ไก่ควายงูจระเข้ช้างเต่านกปลาแมวลิงวัวเสือหมาคน

 สำนวนเกี่ยวกับหมา

 

                             สำนวน                          ความหมาย

 

ชิงหมาเกิด                                                                  -  ว่าเลวกว่าหมา

เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด                                      -  ทำตามคำผู้ใหญ่มักไม่ผิดพลาดหรือ

                                                                                     อันตราย

ไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้                                                   -  เรื่องย่อมมาจากมีสาเหตุขึ้นก่อน

เล่นกับหมาหมาเลียปาก  เล่นกับสากสากตีหัว                -  เล่นกับเด็ก ๆ ย่อมลามปาม

หมากัดอย่ากัดตอบ                                                     -  อย่าโต้ตอบกับคนพาล

หมาจนตรอก                                                             -  ไม่มีทางไป

หมาลอบกัด                                                               -  ลอบทำร้าย

หมาหวงก้าง                                                             -  หวงผลประโยชน์เล็ก ๆ น้อย ๆ มาก

หมาหมู่                                                                    -  ใช้พวกมากเข้ารุม

หมาเห่าใบตองแห้ง                                                   -  ดีแต่พูดหรือท่าทาง  แต่ไม่ทำจริง

หมาเห่าไม่กัด                                                           -  ปากเก่ง  ดีแต่พูด  แต่ไม่ทำใครจริง

หุงข้าวประชดหมา                                                   -  ทำประชดให้เสียหายมากขึ้น

ขี้หมูขี้หมา                                                               -  เล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างน้อย

ขี้หมูรา  ขี้หมาแห้ง                                                 -  เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ

ดินพอกหางหมู                                                       -  สิ่งที่พอกพูนเพิ่มทีละน้อย  จนทำให้

                                                                                  ยุ่งยากเดือดร้อน

ยื่นหมูยื่นแมว                                                         -  แลกเปลี่ยนโดยมีของให้รับพร้อม ๆ กัน

 

 btoon46.jpg

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

 

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail : webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Miss Walaiporn  Sangiamjit. All rights reserved.