เกมส์ทายปริศนาผวน5

  

Homeผู้จัดทำปริศนาผันปริศนาผวนปริศนาดอกสร้อยปริศนาสักวาปริศนาลูกโซ่

angel_koi@hotmail.com

 

เกมส์ทายปริศนาผวน1 
เกมส์ทายปริศนาผวน2 
เกมส์ทายปริศนาผวน3 
เกมส์ทายปริศนาผวน4 
เกมส์ทายปริศนาผวน5 

 

ปริศนาผวน 41.

        ชี  หนึ่งเมืองชื่อน้ำ                ความหมาย

ชี  หนึ่งบ่งเป็นชาย                        แกร่งกล้า

ชี  หนึ่งลาภมากมาย                      โชคคล่อง

ชี  หนึ่งหญิงเอ่ยอ้า                        แม่ให้กำเนิดคน

 

ปริศนาผวน 42.

        สาย  หนึ่งละลิ่วน้ำ                   เขียวขจี

สาย  หนึ่งเรื่องไม่ดี                          เสื่อมซ้ำ

สาย  หนึ่งเปล่งวาที                          บอกกล่าว

สาย  หนึ่งเสียแล้วย้ำ                         อยากได้กลับคืน

 

ปริศนาผวน 43.

        เบ็ด  หนึ่งทำชอบให้               รางวัล

เบ็ด  หนึ่งหลักฐานยัน                     จ่ายแล้

เบ็ด  หนึ่งปิดเปิดพลัน                     ลมผ่าน

เบ็ด  หนึ่งใบพฤกษ์แก้                     โรคใช้ทำยา

 

ปริศนาผวน 44.

        ข้า  หนึ่งดีเหมาะทั้ง                  เข้าที

ข้า  หนึ่งมูลสัตว์มี                             กลิ่นต้อง

ข้า  หนึ่งประเพณี                             เดือนสิบ  เอ็ดนา

ข้า  หนึ่งคำกล่าวฟ้อง                        โทษแล้แก้กัน

 

ปริศนาผวน 45.

        ทาส  หนึ่งพึงเรียกผู้                สืบสกุล

ทาส  หนึ่งทำชาติพรุน                     แหลกล้ำ

ทาส  หนึ่งที่แสดงคุณ                      ธรรมบท  พระเอย

ทาส  หนึ่งทนยิ่งย้ำ                          บอกย้ำความทน

 

ปริศนาผวน 46.

        นม  หนึ่งป่วยหนักแล้ว                ทำกัน

นม  หนึ่งแก้กระหายพลัน                    ดื่มได้

นม  หนึ่งเลื่อมใสครัน                         ชมชอบ

นม  หนึ่งที่จัดให้                               ราษฎร์สร้างทำกิน

 

ปริศนาผวน 47.

        เหา  หนึ่งอยู่เขตใกล้                 ภูผา

เหา  หนึ่งต่อช่วงขา                          คุกได้

เหา  หนึ่งเชื่อวาจา                            ไม่ตริ  ตรองแฮ

เหา  หนึ่งเห็นอยู่ไซร้                         ที่ห้ายทอยคน

 

ปริศนาผวน 48.

        ไป  หนึ่งเริ่มฉนำแล้ว                   สวัสดี

ไป  หนึ่งรบไพรี                                   เรียกใช้

ไป  หนึ่งถ้อยวาที                                  ปากจัด

ไป  หนึ่งมีกระดองไซร้                         ไข่พร้อมขยายพันธุ์

 

ปริศนาผวน 49.

        มา  หนึ่งอุ้มลูกน้อย                     ในอุทร

มา  หนึ่งกลิ่นหอมขจร                        ดอกไม้

มา  หนึ่งเรียกชายตอน                        อาศัยเกาะ  หญิงนา

มา  หนึ่งนางหนึ่งไซร้                         ชื่อฟ้องสองใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2545
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Miss Jiraporn Kiativutikul. All rights reserved.