พร 10 ประการของนางผุสดี

 

Homeประวัติส่วนตัวชาดกมหาเวสสันดรชาดกเนื้อเรื่องย่อ

bullet_heart_1.gifbuta_oil1986@hotmail.com

กัณฑ์ทศพร 
กัณฑ์หิมพานต์ 
กัณฑ์ทานกัณฑ์ 
กัณฑ์วนปเวสน์ 
กัณฑ์ชูชก 
กัณฑ์จุลพน 
กัณฑ์มหาพน 
กัณฑ์กุมาร 
กัณฑ์มัทรี 
กัณฑ์สักกบรรพ 
กัณฑ์มหาราช 
กัณฑ์ฉกษัตริย์ 
กัณฑ์นครกัณฑ์ 

พระอินทร์ประทานพร  10  ประการแด่พระนางผุสด

1. ขอให้พระนางได้ประทับในปราสาท  พระเจ้าสีวีราษฎร์

2. ขอให้ดวงเนตรทั้งสองดำมีสีดำ  ประดุจลูกตาเนื้อทราย

3. ขอให้พระขนงเขียวดุจสร้อยคอนกยูง

4. ขอให้มีนามว่าผุสดี

5. ขอให้มีพระโอรสที่ทรงเกียรติยิ่งกว่ากษัตริย์ทั้งหลายและมีพระราชศรัทธาในการกุศล

6. ขออย่าให้พระครรภ์ปรากฎนูนดังสตรีสามัญ

7. ขออย่าให้พระถันทั้งคู่ดำในเวลาทรงครรภ์และเมื่อประสูตรแล้วขออย่าหย่อนยาน

8. ขอให้พระเกศดำเป็นมันดุจปีกแมลงค่อมทอง

9. ขอให้มีพระฉวีวรรณละเอียดดั่งทองคำธรรมชาติ

10.ขอให้ทรงมีอำนาจปล่อยนักโทษประหารชีวิตให้พ้นโทษ

 


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2545
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 Miss Sorada Piyasupasit. All rights reserved.