พร 8 ประการของพระเวสสันดร

 

Homeประวัติส่วนตัวชาดกมหาเวสสันดรชาดกเนื้อเรื่องย่อ

gun.gifbuta_oil1986@hotmail.com

กัณฑ์ทศพร 
กัณฑ์หิมพานต์ 
กัณฑ์ทานกัณฑ์ 
กัณฑ์วนปเวสน์ 
กัณฑ์ชูชก 
กัณฑ์จุลพน 
กัณฑ์มหาพน 
กัณฑ์กุมาร 
กัณฑ์มัทรี 
กัณฑ์สักกบรรพ 
กัณฑ์มหาราช 
กัณฑ์ฉกษัตริย์ 
กัณฑ์นครกัณฑ์ 

พระอินทร์ประทานพร 8 ประการแด่พระเวสสันดร

1. ให้พระราชบิดาทรงยินดีในการกระทำของพระเวสสันดร

2. ให้พระเวสสันดรปลดปล่อยนักโทษให้รอดชีวิต

3. ให้ทรงปกครองประชาชนทุกเพศทุกวัยให้มีความสุข

4. ไม่ประพฤติผิดในกาม

5. ให้มีพระโอรสมีเกียรติยศปราบแคว้นอื่นได้

6. ให้มีอาหารทิพย์มากมายให็เป็นทาน

7. ให้มีทรัพย์ทำทานไม่รู้หมด  และโดยไม่เสียดาย

8. เมื่อสิ้นชีวิตให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นสูงสุด

 


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2545
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 Miss Sorada Piyasupasit. All rights reserved.