รายนามผู้แต่ง

 

Homeประวัติส่วนตัวชาดกมหาเวสสันดรชาดกเนื้อเรื่องย่อ

card02.gifbuta_oil1986@hotmail.com

รายนามผู้แต่ง 
เพลงประจำกัณฑ์ 
ตัวละครกับการกลับชาติมาเกิด 

รายนามกวีผู้แต่งมหาเวสสันดรชาดก

        หนังสือมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์  ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเป็นแบบเรียน  มีรายนามและนามผู้แต่งดังต่อไปนี้

1. กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส  ทรงนิพนธ์ 5 กัณฑ์คือ

         1. ทศพร

        2. หิมพานต์

        3. มหาราช

        4. นครกัณฑ์

2. พระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัว  พระราชนิพนธ์ 3 กัณฑ์  คือ

        1. วนปเวสนื

        2. จุลพน

        3. สักบรรพ

3.เจ้าพระยาพระคลัง ( หน ) นิพนธ์ 2 กัณฑ์  คือ

        1. กุมาร

        2. มัทรี

4. พระเทพโมลี ( กลั่น ) นิพนธ์ 1 กัณฑ์ คือ มหาพน

5. สำนักวัดถนน  นิพนธ์ 1 กัณฑ์  คือ  ทานกัณฑ์

6. สำนักวัดสัขจายนิพนธ์ 1 กัณฑ์  คือ  ชูชก

 


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2545
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 Miss Sorada Piyasupasit. All rights reserved.