เพลงประจำกัณฑ์

 

Homeประวัติส่วนตัวชาดกมหาเวสสันดรชาดกเนื้อเรื่องย่อ

piano01.gifbuta_oil1986@hotmail.com

รายนามผู้แต่ง 
เพลงประจำกัณฑ์ 
ตัวละครกับการกลับชาติมาเกิด 

 

หนังสือมหาเวสสันดรชาดก     มีจำนวนคาถา 1000 คาถา 13 กัณฑ์  และมีเพลงประจำกัณฑ์ ซึ่งสมเด็จพนะเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์  ทรงกำหนดให้พิณพาทย์ บรรเลงเพลงประจำกัณฑ์ดังนี้

1.  กัณฑ์ทศพร                       19  คาถา                เพลง สาธุการ

2.  กัณฑ์หิมพานต์                 137  คาถา               เพลง ตวงพระธาตุ

3.  กัณฑ์ทานกัณฑ์                209  คาถา               เพลง พญาโศก

4.  กัณฑ์วนปเวศน์                 57  คาถา                เพลง พญาเดิน

5.  กัณฑ์ชูชก                          78  คาถา                เพลง เซ่นเหล้า

6.  กัณฑ์จุลพน                        35  คาถา                เพลง คุกพาทย์

7.  กัณฑ์มหาพน                      80  คาถา                เพลง เชิดกลอง

8.  กัณฑ์กุมาร                       101  คาถา               เพลง โฮด เชิดฉิ่ง

9.  กัณฑ์มัทรี                        90  คาถา                เพลง ทยอยโอด

10.กัณฑ์สักกบรรน              43  คาถา                เพลง กลม

11.กัณฑ์มหาราช                     69  คาถา                เพลง กราวนอก

12.กัณฑ์ฉกษัตริย์                36  คาถา                เพลง ตระนอน

13.กัณฑ์นครกัณฑ์               78  คาถา                เพลง กลองโยน   

 


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2545
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 Miss Sorada Piyasupasit. All rights reserved.